Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Akut Koroner Sendrom

Akut Koroner Sendrom

Akut Koroner Sendrom (AKS), kalp kasına giden kan akışının aniden azalması veya tıkanması sonucu ortaya çıkan bir dizi ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden kalp hastalığını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. AKS tipik olarak kararsız anjina, ST-segment yükselmesiz miyokard enfarktüsü (NSTEMI) ve ST-segment yükselmeli miyokard enfarktüsünü (STEMI) içerir.

Akut Koroner Sendrom’un ayrıntılı dökümü:

Tanım

AKS, miyokardiyal kan akışında ani bir azalma ile karakterize çeşitli kalp hastalıklarını içerir. Genellikle bir koroner arterdeki aterosklerotik bir plağın yırtılması sonucu kısmi veya tam tıkanmaya neden olur. AKS’nin şiddeti kararsız anjinadan (kalıcı kalp hasarı olmaksızın kısmi tıkanma) NSTEMI’ye (bir miktar miyokardiyal hasarla birlikte kısmi tıkanma) ve STEMI’ye (önemli miyokardiyal hasarla birlikte tam tıkanma) kadar değişebilir.

Belirtiler ve bulgular

AKS, ani ve şiddetli olabilen çeşitli semptomlar içerebilir. Yaygın belirti ve semptomlar şunları içerir:

 • Göğüs ağrısı veya rahatsızlığı: Genellikle göğüste sıkışma, baskı veya yanma hissi olarak tanımlanır. Ağrı kollara, boyuna, çeneye veya sırta yayılabilir.
 • Nefes darlığı: Genellikle göğüs ağrılarına eşlik eder.
 • Terleme: özellikle göğüs ağrısı eşlik ediyorsa aşırı terleme.
 • Bulantı veya kusma: Bazı kişilerde gastrointestinal semptomlar görülebilir.
 • Baş dönmesi veya sersemlik: Bu durum beyne giden kan akışının azalmasından kaynaklanabilir.
 • Yorgunluk: Olağandışı ve aşırı yorgunluk.

Teşhis

AKS tanısı klinik değerlendirme, tıbbi geçmiş değerlendirmesi, fizik muayene ve tanısal testlerin bir kombinasyonunu içerir:

 • Elektrokardiyogram (EKG/ECG): Bu, NSTEMI ve STEMI’nin belirli modellerini tespit etmek için kullanılır.
 • Kan testleri: Miyokardiyal hasarı değerlendirmek için troponin gibi kardiyak biyobelirteçler ölçülür.
 • Koroner Anjiyografi: Bu prosedür, tıkanıklıkları tespit etmek için koroner arterlerin görüntülenmesini sağlar.
 • Görüntüleme: Kalp fonksiyonunu ve hasarını değerlendirmek için ekokardiyografi veya diğer görüntüleme testleri kullanılabilir.
 • Klinik Kriterler: Sağlık hizmeti sağlayıcıları AKS tanısı koyarken klinik semptomları ve risk faktörlerini göz önünde bulundurur.

Tedavi

AKS, miyokardiyal hasarı en aza indirmek ve komplikasyonları önlemek için hızlı tedavi gerektiren tıbbi bir acil durumdur. Tedavi şunları içerir:

 • İlaçlar: Nitrogliserin, aspirin ve antiplatelet ilaçlar genellikle göğüs ağrısını azaltmak ve daha fazla pıhtılaşmayı önlemek için verilir.
 • Reperfüzyon tedavisi: STEMI durumunda, hasarlı koroner artere kan akışını yeniden sağlamak için perkütan koroner girişim (PCI) veya trombolitik tedavi gibi prosedürler uygulanır.
 • Ağrı Kesici: Ağrıyı dindirmek ve semptomları kontrol etmek için kullanılan ilaçlar.
 • Oksijen tedavisi: Bazı durumlarda ek oksijen verilebilir.
 • Kardiyak rehabilitasyon: İlk tedaviden sonra, kardiyak rehabilitasyon programları iyileşmeye ve uzun süreli tedaviye yardımcı olabilir.

Ayırıcı tanı

AKS semptomlarını taklit edebilen durumlar şunları içerir:

 • Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH): Anjinaya benzer göğüs ağrısına neden olabilir.
 • Kas-iskelet sistemi hastalıkları: Göğüs veya kasla ilgili ağrı.
 • Pulmoner emboli: Akciğerlerdeki bir kan pıhtısı göğüs ağrısı ve nefes darlığına neden olabilir.
 • Aort diseksiyonu: Aortun yırtılması göğüste veya sırtta şiddetli ağrıya neden olabilir.

AKS’nin potansiyel olarak yaşamı tehdit eden doğası nedeniyle, sizde veya tanıdığınız birinde AKS’yi düşündüren semptomlar gelişirse derhal tıbbi yardım almanız önemlidir. Erken tanı ve tedavi, sonuçları büyük ölçüde iyileştirebilir ve komplikasyon riskini azaltabilir.