Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Yersinia pseudotuberculosis

Yersinia pseudotuberculosis

Yersinia pseudotuberculosis, veba etkeni Yersinia pestis ve Yersinia enterocolitica’yı da içeren Yersinia cinsine ait Gram-negatif bir bakteridir. Y. pseudotuberculosis’in insanlarda gastroenterit ve mezenterik lenfadenit dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonlara neden olduğu bilinmektedir.

İşte Yersinia pseudotuberculosis ile ilgili temel özellikler ve ayrıntılar

Morfoloji

 • Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia cinsinin diğer üyelerine benzer şekilde bipolar boyama paternine sahip çubuk şeklinde bir bakteridir.
 • Spor oluşturmaz ve fakültatif olarak anaerobiktir.

Virülans Faktörleri

 • Yersinia pseudotuberculosis, patojenitesine katkıda bulunan çeşitli virülans faktörlerine sahiptir.
 • Tip III salgı sistemi (T3SS): Diğer Yersinia türleri gibi Y. pseudotuberculosis de efektör proteinleri konak hücrelere enjekte etmek için bir T3SS kullanır ve konağın bağışıklık tepkisini modüle eder.
 • Adhezinler: Yersinia pseudotuberculosis konak hücrelere tutunmasını kolaylaştıran adhezinler eksprese eder.

Bulaşma

 • Yersinia pseudotuberculosis tipik olarak kontamine gıda veya suyun yutulması yoluyla bulaşır.
 • Bakteri, özellikle bakteri taşıyan hayvanlarla temas yoluyla da bulaşabilir.

Klinik Belirtiler

 • Yersinia pseudotuberculosis enfeksiyonları çeşitli klinik belirtilere neden olabilir.
 • Gastroenterit: Belirtiler arasında karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma yer alabilir.
 • Mezenterik lenfadenit: Bu durum, karın bölgesindeki lenf düğümlerinin iltihaplanmasını içerir ve apandisiti taklit edebilir.

Teşhis

 • Laboratuvar tanısı, dışkı veya lenf nodu aspiratları gibi klinik örneklerden Yersinia pseudotuberculosis’in izole edilmesini içerir.
 • İzolasyon için genellikle Yersinia CIN (Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin) agar gibi seçici kültür ortamları kullanılır.

Tedavi

 • Çoğu vakada, Yersinia pseudotuberculosis enfeksiyonları kendi kendini sınırlar ve spesifik antibiyotik tedavisi gerektirmez.
 • Şiddetli vakalar veya sistemik komplikasyonlar içeren vakalar siprofloksasin veya trimetoprim-sülfametoksazol gibi antibiyotiklerle tedavi edilebilir.

Önleme

 • Yersinia pseudotuberculosis enfeksiyonlarını önlemek için uygun gıda işleme ve hijyen uygulamaları esastır.
 • Az pişmiş veya kontamine olmuş gıdaların tüketiminden kaçınmak enfeksiyon riskini azaltabilir.

Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia pestis (veba) veya Yersinia enterocolitica’dan daha az bilinmesine rağmen, gastrointestinal enfeksiyonlara neden olabilen önemli bir insan patojenidir. İyi hijyen uygulamaları ve uygun gıda güvenliği de dahil olmak üzere halk sağlığı önlemleri, Yersinia pseudotuberculosis’in bulaşmasının önlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.