Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Wolffian kanalı

Wolffian kanalı

Mezonefrik kanal veya Wolffian tübülleri olarak da bilinen Wolffian kanalı, embriyolojide erkek üreme sisteminin gelişiminde hayati rol oynayan bir yapıdır.

  Embriyolojik Kökeni

  Wolffian kanalı, erken embriyonik gelişim sırasında, insanlarda gebeliğin beşinci haftası civarında ara mezodermden kaynaklanır. Daha sonra böbrekleri meydana getiren nefrojenik kordona bitişik olarak oluşur.

  Erkek Üreme Sistemine Farklılaşma

  Erkek embriyolarda Wolffian kanalı, gelişmekte olan testisler tarafından salgılanan testosteronun etkisi altında erkek üreme sisteminin çeşitli yapılarına dönüşür. Bu yapılar şunları içerir:

  • Epididimis: Epididim, testisin arka tarafında bulunan sarmal bir tüptür. Ejakülasyondan önce sperm olgunlaşması ve depolanması için bir alan görevi görür.
  • Vas Deferens: Duktus deferens olarak da bilinen bu kaslı tüp, boşalma sırasında spermleri epididimden ejakülatör kanala taşır.
  • Seminal Veziküller: Bu çift bezler seminal sıvı salgılayarak meninin büyük kısmına katkıda bulunur.
  • Ejakülatör Kanallar: Vaz deferens ve seminal veziküllerin birleşmesiyle oluşan ejakülatör kanallar, ejakülasyon sırasında sperm ve seminal sıvıyı üretraya taşır.

  Dişi Embriyolarda Varlığı

  Dişi embriyolarda Wolffian kanalı testosteron yokluğu nedeniyle geriler. Bununla birlikte, Wolffian kanalının kalıntıları dişilerde Gartner kanalları olarak bilinen körelmiş yapılar olarak devam edebilir.

  Klinik Önem

  • Wolffian Kanalı Gelişim Bozuklukları: Wolffian kanalının anormal gelişimi veya malformasyonları erkek üreme sisteminde konjenital anormalliklere yol açabilir. Örneğin, Wolffian kanalının farklılaşmasındaki anormallikler, infertilite veya obstrüktif azospermiye neden olabilen vas deferensin konjenital yokluğu (CAVD) gibi durumlarla sonuçlanabilir.
  • Konjenital Anomaliler: Kadınlarda Wolffian kanalı kalıntılarının devam etmesi, vajina yakınında bulunan sıvı dolu kistler olan Gartner kanalı kistlerinin gelişmesine yol açabilir. Bu kistler tipik olarak iyi huyludur ancak genişler veya enfekte olurlarsa semptomlara neden olabilirler.
  • Androjen Duyarsızlık Sendromu (AIS): AIS, etkilenen bireylerin androjenlere (testosteron dahil) kısmen veya tamamen yanıt veremediği genetik bir durumdur. Tam AIS’li bireylerde testosteron üretilmesine rağmen Wolffian kanalları erkek üreme yapılarına farklılaşmaz ve XY kromozomlarına sahip olmalarına rağmen dişi dış genital fenotipi ile sonuçlanır.

  Wolffian kanalının gelişimini ve önemini anlamak, hem erkeklerde hem de kadınlarda çeşitli konjenital anomalileri ve üreme bozukluklarını teşhis etmek ve yönetmek için gereklidir.