Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Widal testi

Widal testi

Widal testi, kanda tifoya neden olan bakterilere özgü antikorların varlığını tespit etmek için kullanılan serolojik bir testtir. Test adını, 19. yüzyılın sonlarında bu tekniği geliştiren Fransız doktor Georges Fernand Isidore Widal’dan almıştır.

Tifo, Salmonella enterica serotip Typhi’nin neden olduğu ciddi bir bakteriyel enfeksiyondur. Enfeksiyon tipik olarak kontamine gıda veya su tüketimi yoluyla edinilir ve ateş, karın ağrısı, ishal ve uyuşukluk gibi bir dizi belirtiye neden olabilir. Ağır vakalarda enfeksiyon bağırsak delinmesi, sepsis ve hatta ölüm gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Widal testi, hastanın kanında tifoya neden olan bakterilere maruz kalmaya yanıt olarak üretilen antikorları tespit ederek çalışır. Test, hastanın serumunun (kanın sıvı kısmı) S. Typhi ile ilişkili spesifik antijenleri içeren bir çözelti ile karıştırılmasını içerir. Hasta S. Typhi’ye maruz kalmışsa, kanında antijenlere bağlanan antikorlar bulunacak ve bu da görünür kümelerin veya aglütinasyonun oluşmasına neden olacaktır.

Widal testi en yaygın olarak tifo hastalığının endemik olduğu bölgelerde veya salgın durumlarında vakaları hızlı bir şekilde belirlemek ve uygun tedaviyi başlatmak için kullanılır. Ayrıca bazı ülkelerde gıda işleyicileri veya sağlık çalışanları gibi yüksek riskli mesleklerde çalışan bireyler için rutin bir tarama testi olarak da kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, Widal testinin çeşitli sınırlamaları vardır. Tifo ateşine özgü değildir ve hastalığa karşı aşılanmış veya benzer antijenlere sahip diğer bakterilere maruz kalmış kişilerde yanlış pozitif sonuçlar verebilir. Ayrıca test, antikor seviyelerinin hala düşük olduğu enfeksiyonun erken aşamalarında güvenilir sonuçlar vermeyebilir.

Kan kültürleri, PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testleri veya dışkı kültürleri gibi diğer tanı testleri, tifo tanısını doğrulamak için Widal testi ile birlikte kullanılabilir. Tifo tedavisi tipik olarak bakteriyel enfeksiyonu ortadan kaldırmak için antibiyotik kullanımını içerir.

Özetle, Widal testi kanda tifoya neden olan bakterilere özgü antikorların varlığını tespit etmek için kullanılan serolojik bir testtir. Tifo vakalarının belirlenmesinde faydalı bir araç olsa da spesifik değildir ve yanlış pozitif sonuçlar üretebilir. Tifo tanısını doğrulamak için ek tanısal testler gerekebilir ve tedavi tipik olarak antibiyotik kullanımını içerir.

Sujith, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons