Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » Blog » Üst ve alt GIS kanamanın farkları

Üst ve alt GIS kanamanın farkları

Gastrointestinal kanama sindirim sisteminde iki farklı yerde meydana gelebilir. Üst ve alt GIS kanamanın farkları bilinmesi hastalığın etiyolojisinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Üst gastrointestinal sistemde kanama:

Üst GI kanama, yemek borusu, mide ve ince bağırsağın ilk kısmı (duodenum) dahil olmak üzere sindirim sisteminin üst kısmından gelen kanamadır. Üst gastrointestinal kanamanın en yaygın nedenleri şunlardır:

 • Peptik ülser:
  Mide zarında veya ince bağırsağın ilk kısmında açık bir ülser.
 • Özofagus varisleri:
  Yemek borusunun alt kısmındaki damarların genişlemesi. Genellikle karaciğer hastalığı ile ilişkilidir.
 • Gastrit:
  Mide mukozasının iltihaplanması.
 • Mallory-Weiss haykırışları:
  Yemek borusu veya mide zarında yırtık. Genellikle kusma veya boğulma nedeniyle oluşur.
 • Özofajit:
  Yemek borusunun iltihaplanması. Genellikle gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) veya bir enfeksiyondan kaynaklanır.
 • Gastrointestinal sistem tümörü veya kanseri

Üst gastrointestinal kanama belirtileri hematemez (kan kusma), siyah katranlı dışkı (melena) ve siyah katranlı dışkıyı (kanlı dışkı) içerebilir. Üst gastrointestinal kanama tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir ve acil müdahale gerektirir.

Alt gastrointestinal kanama:

Alt gastrointestinal kanama, kolon, rektum veya anüs gibi sindirim sisteminin alt kısmındaki kanamayı ifade eder. Alt gastrointestinal kanamanın en yaygın nedenleri şunlardır:

 • Divertikülozis:
  Kalın bağırsakta küçük keseler (divertikül) oluşabilir ve kanama olabilir.
 • Kolit:
  Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi kolon iltihabı.
 • Hemoroid:
  Rektum veya anüste şişmiş kan damarları.
 • Anal fissür:
  Anal mukozada küçük yırtıklar. Kolorektal polipler veya tümörler.
 • Anjiyodisplazi:
  Kolonda anormal kan damarları.

Alt gastrointestinal kanama belirtileri arasında parlak kırmızı kanlı dışkı (hematokezya), kestane renkli dışkı ve rektal kanama yer alır. Kanama, altta yatan nedene bağlı olarak aralıklı veya sürekli olabilir.

Hem üst hem de alt gastrointestinal kanama ciddi olabilir ve tıbbi değerlendirme ve tedavi gerektirir. Gastrointestinal kanama belirtileriniz veya semptomlarınız varsa her zaman doktorunuza görünmelisiniz.

Üst ve alt gastrointestinal kanama arasındaki temel farkları vurgulayan bir karşılaştırma tablosu

Üst ve alt GIS kanamanın farkları

Üst ve alt GIS kanamanın farkları
Üst ve alt GIS kanamanın farkları – Link