Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » Blog » Tıp Terimleri Sözlüğü

Tıp Terimleri Sözlüğü

İşte kısa tanımlarıyla birlikte yaygın olarak kullanılan bazı tıp terimlerin bir listesi:

 1. Anatomi: Vücudun ve parçalarının yapısının incelenmesi.
 2. Fizyoloji: Vücudun ve parçalarının nasıl işlediğinin incelenmesi.
 3. Teşhis: Semptomların incelenmesi ve/veya tanısal testler yoluyla bir hastalığın veya durumun tanımlanması.
 4. Semptom: Hasta için belirgin olan bir hastalık veya durumun belirtisi.
 5. Prognoz: Bir hastalık veya durumun muhtemel seyri ve sonucu.
 6. Tedavi: Sağlığı iyileştirmek veya korumak için sağlanan tıbbi bakım.
 7. Reçete: Bir ilacın hazırlanması ve uygulanması için verilen yazılı emir.
 8. İlaç: Bir hastalığın tedavisi, iyileştirilmesi veya önlenmesi için kullanılan bir madde.
 9. Dozaj: Bir hasta için reçete edilen ilaç miktarı.
 10. Antibiyotik: Bakterileri öldüren veya büyümelerini engelleyen bir ilaç türü.
 11. Aşı: Belirli bir hastalığa karşı bağışıklık sağlayan biyolojik bir preparat.
 12. Cerrahi: Bir hastalığı veya yaralanmayı araştırmak veya tedavi etmek için ameliyat tekniklerini kullanan tıp dalı.
 13. Anestezi: Tıbbi amaçlarla uygulanan kontrollü, geçici duyu veya farkındalık kaybı durumu.
 14. Radyoloji: Tanı ve tedavi için X-ışınları gibi tıbbi görüntüleme tekniklerini kullanan tıp dalı.
 15. MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme): Vücudun iç yapılarının ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanan bir tıbbi görüntüleme tekniği.
 16. CT Taraması (Bilgisayarlı Tomografi): Vücudun ayrıntılı kesitsel görüntülerini oluşturmak için X ışınları ve bilgisayar teknolojisini kullanan bir görüntüleme prosedürü.
 17. Kan Basıncı: Kanın arterlerin duvarlarına uyguladığı kuvvet.
 18. Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur.
 19. Diyabet: Kandaki yüksek şeker (glikoz) seviyeleri ile karakterize kronik bir durum.
 20. Kolesterol: Hücrelerin inşası için önemli olan yağlı bir madde, ancak yüksek seviyeler kalp hastalığına katkıda bulunabilir.
 21. Kardiyovasküler: Kalp ve kan damarları ile ilgili.
 22. Solunum: Akciğerler gibi solunum organları ile ilgili.
 23. Gastrointestinal (GI): Mide ve bağırsaklarla ilgili.
 24. Nöroloji: Sinir sistemi bozuklukları ile ilgilenen tıp dalı.
 25. Psikiyatri: Akıl hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesine odaklanan tıp dalı.
 26. Kesinlikle! İşte yaygın tıbbi terimler listesinin devamı:
 27. Oftalmoloji: Gözün anatomisi, fonksiyonları ve hastalıkları ile ilgilenen tıp dalı.
 28. Dermatoloji: Deri, saç ve tırnaklara ve bunların hastalıklarına odaklanan tıp dalı.
 29. Ortopedi: İskelet sisteminin, özellikle kemiklerin, eklemlerin ve kasların deformitelerinin veya fonksiyonel bozukluklarının düzeltilmesiyle ilgilenen tıp dalı.
 30. Onkoloji: Tümörlerin, özellikle kanserli büyümelerin incelenmesi ve tedavisi.
 31. Nefroloji: Böbreklerin yapısı, işlevi ve hastalıkları ile ilgilenen tıp dalı.
 32. Jinekoloji: Kadın üreme sisteminin sağlığı ile ilgilenen tıp dalı.
 33. Obstetrik: Hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgilenen tıp dalı.
 34. Pediatri: Bebeklerin, çocukların ve ergenlerin tıbbi bakımına odaklanan tıp dalı.
 35. Geriatri: Yaşlı bireylerin tıbbi bakımıyla ilgilenen tıp dalı.
 36. İmmünoloji: Bağışıklık sistemi ve işlevlerinin incelenmesi.
 37. Enfeksiyon: Mikroorganizmaların vücut dokularını istila ederek çoğalması ve zararlı bir tepkiye yol açması.
 38. Enflamasyon: Vücudun yaralanma veya enfeksiyona karşı verdiği, kızarıklık, ısı, şişme ve ağrı ile karakterize tepki.
 39. Alerji: Normalde zararsız olan bir maddeye karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu.
 40. Genetik: Canlı organizmalardaki genlerin, kalıtımın ve varyasyonun incelenmesi.
 41. Endokrinoloji: Hormonlar ve onları üreten bezler de dahil olmak üzere endokrin sistemle ilgilenen tıp dalı.
 42. Metabolizma: Yaşamı sürdürmek için canlı bir organizma içinde meydana gelen kimyasal süreçler.
 43. Hematoloji: Kan, kan yapıcı organlar ve kan hastalıkları ile ilgilenen tıp dalı.
 44. Patoloji: Hastalıkların, nedenlerinin, süreçlerinin, gelişimlerinin ve sonuçlarının incelenmesi.
 45. Farmakoloji: İlaçların ve bunların canlı organizmalarla etkileşimlerinin incelenmesi.
 46. Rehabilitasyon: Bir kişinin bir hastalık veya yaralanmadan sonra mümkün olan en yüksek düzeyde işlev, bağımsızlık ve yaşam kalitesine ulaşmasına yardımcı olma süreci.
 47. Radyasyon Tedavisi: Kanser ve diğer hastalıkları tedavi etmek için yüksek dozda radyasyon kullanımı.
 48. Palyatif Bakım: Ciddi hastalıkları olan bireyler için semptomları hafifletmeye ve yaşam kalitesini artırmaya odaklanan tıbbi bakım.
 49. Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ): Bir hastane bünyesinde yoğun bakım tıbbı sağlayan özel bir bölüm.
 50. Tıbbi Görüntüleme: Klinik analiz ve tıbbi müdahale için bir vücudun iç kısmının görsel temsillerini oluşturmak için kullanılan teknikler.
 51. Homeostaz: Vücudun dış değişikliklere rağmen istikrarlı bir iç ortamı sürdürme yeteneği.