Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Teslim süresi sapması

Teslim süresi sapması

Teslim süresi, bir hastalığın tarama yoluyla tespit edildiği andan, söz konusu hastalığın herhangi bir tarama yapılmaksızın klinik ifadesi nedeniyle teşhis edildiği ana kadar geçen süreyi ifade eder. Hastalığın seyri üzerinde herhangi bir etkisi olmaksızın sağkalım süresine yanlışlıkla dahil edilmesi durumunda, Teslim süresi sapması meydana gelir.

Örnek. A hastalığı olarak adlandırılan ve oldukça spesifik bir testle teşhis edilen bir hastalık olduğunu varsayalım. Herhangi bir klinik bulgu olmaksızın hekimi A hastalığı olasılığı konusunda uyarabilen yeni bir tarama testi uygulamaya konmuştur.
Şimdi ileriye dönük bir kohort çalışması başlatıldı. Deney ya da kontrol grubu olmak üzere her iki gruptaki tüm bireyler, ileri yaşları ve dolayısıyla tedaviye uygun olmamaları nedeniyle tedavi görmemektedir.

Çalışmadan veriler toplanmıştır. Araştırmacılar, tarama yapılan deney grubundaki kişilerin, tarama yapılmayan bireylere göre daha yüksek bir sağkalım oranına sahip olduğunu kabul etselerdi, bir öncü zaman yanlılığı ortaya çıkacaktı. Tarama yapılan kişilere pozitif tarama nedeniyle daha erken tanı konulduğundan, tanı konulduğu andan ölüme kadar geçen sürede hayatta kalma oranları daha yüksektir. Tarama süresi hayatta kalma oranını etkilemez. Bu örnekte, yaşa özgü ölüm oranı da incelenmeliydi.