Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae, pnömoni, menenjit ve sinüzit dahil olmak üzere bir dizi enfeksiyona neden olabilen bir bakteri türüdür. Mikroskop altında hücre zincirleri oluşturabilen gram-pozitif bir bakteridir. Bakteri, öksürme veya hapşırma gibi solunum damlacıkları yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir.

Antibiyotikler genellikle Streptococcus pneumoniae’nın neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Antibiyotik seçimi, enfeksiyonun ciddiyeti, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu ve bakterinin toplumdaki yerel direnç kalıpları dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olacaktır. Streptococcus pneumoniae’nın neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerden bazıları şunlardır:

  1. Penisilinler: Penisilin genellikle pnömokok enfeksiyonları için ilk basamak tedavidir. Bununla birlikte, bazı Streptococcus pneumoniae suşları penisiline dirençli hale gelmiştir, bu nedenle daha yüksek dozlar veya alternatif antibiyotikler gerekli olabilir.
  2. Makrolidler: Azitromisin ve klaritromisin gibi makrolid antibiyotikler Streptococcus pneumoniae’nın neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilir. Penisiline alerjisi olan hastalar için özellikle yararlıdırlar.
  3. Sefalosporinler: Seftriakson gibi üçüncü nesil sefalosporinler genellikle Streptococcus pneumoniae’nın neden olduğu menenjiti tedavi etmek için kullanılır. Bakterilerin neden olduğu diğer enfeksiyon türlerine karşı da etkilidirler.
  4. Florokinolonlar: Levofloksasin ve moksifloksasin gibi florokinolonlar, Streptococcus pneumoniae’nin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilen geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Genellikle diğer antibiyotiklere yanıt vermeyen hastalar için ayrılmıştır.

Antibiyotiklerin aşırı veya yanlış kullanımının antibiyotiklere dirençli bakteri türlerinin gelişimine katkıda bulunabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, antibiyotikler yalnızca gerekli ve uygun olduklarında reçete edilmelidir.

Kaynaklar:

  1. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Disease. https://www.cdc.gov/pneumococcal/index.html. Accessed March 23, 2023.
  2. Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis. 2007;44 Suppl 2:S27-72. doi:10.1086/511159
  3. Spellberg B, Bartlett JG, Gilbert DN. The future of antibiotics and resistance. N Engl J Med. 2013;368(4):299-302. doi:10.1056/NEJMp1215093