Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Spurling testi

Spurling testi

Spurling testi, servikal omurgada (boyun) sinir kökü sıkışması veya tahrişinin varlığını değerlendirmek için yapılan tıbbi bir muayenedir. Test tipik olarak bir hasta boyun ağrısı veya kol ağrısı, uyuşma veya güçsüzlükten şikayet ettiğinde yapılır, bu da servikal radikülopati veya servikal disk herniasyonuna işaret edebilir.

Spurling testi sırasında hasta dik oturur ve muayene eden kişi hastanın başına basınç uygulayarak aşağıya ve etkilenen kolun yanına doğru iter. Muayene eden kişi hastadan herhangi bir ağrı veya rahatsızlığı bildirmesini isterken basınç birkaç saniye boyunca sürdürülür. Test daha sonra karşı tarafta tekrarlanır.

Hasta test sırasında kolunda veya boynunda ağrı, karıncalanma veya uyuşma olduğunu bildirirse Spurling testi pozitif kabul edilir. Pozitif bir test servikal omurgada sinir kökü sıkışması veya tahrişi olabileceğini düşündürür; buna bel fıtığı, spinal stenoz, dejeneratif disk hastalığı veya diğer servikal omurga rahatsızlıkları neden olabilir.

Spurling testi pozitif çıkarsa, tanıyı doğrulamak ve tedavi kararlarını yönlendirmek için görüntüleme çalışmaları (örn. MRI, CT taraması) veya elektrodiagnostik çalışmalar (örn. sinir iletim çalışmaları, elektromiyografi) gibi daha ileri tanı testleri gerekebilir.

Spurling testinin servikal omurga rahatsızlıklarını değerlendirmek için kullanılabilecek çeşitli tanısal testlerden sadece biri olduğunu unutmamak önemlidir. Diğer testler arasında servikal kompresyon testi, omuz abdüksiyon testi ve Spurling manevrası sayılabilir.

Özetle, Spurling testi servikal omurgada sinir kökü sıkışması veya tahrişinin varlığını değerlendirmek için yapılan tıbbi bir muayenedir. Hasta test sırasında kolunda veya boynunda ağrı, karıncalanma veya uyuşma olduğunu bildirirse test pozitif çıkar ve olası bir servikal radikülopati veya servikal disk herniasyonuna işaret eder. Tanıyı doğrulamak ve tedavi kararlarını yönlendirmek için başka tanısal testler gerekebilir.