Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Sklera ikterus

Sklera ikterus

Tanım

Sklera İkterus, normalde beyaz olan göz sklerasının sararmasını tanımlar. Kandaki yüksek bilirubin seviyeleri ile ilgilidir ve çoğunlukla altta yatan bir hastalıktan kaynaklanır. Bilirubin, Eritrositlerdeki hemoglobinde bulunan hem‘in parçalanması sırasında açığa çıkan bir maddedir. Hemolizde artış veya bilirubin temizlenmesinde bozukluk ile sonuçlanan durumlar bilirubin birikimine neden olur ve klinik olarak sklera ikterus gözükmektedir.

Sklera İkterus
Sklera ikterus bir hasta

Sklera ikterus, sarılığın klinik görünümünün bir parçasıdır ve özellikle skleranın sarı pigmentasyonunu tanımlar. Bu hastalarda 3 mg/dl’den fazla bilirubin seviyesi mevcuttur (Normal total bilirubin seviyesi: 0,1 ila 1,2 mg/dL).

Kandaki bilirubin seviyesi ile vücut bölgelerinin sarı görünüm alma sırası arasında bir ilişki vardır. Baş ve boyun, gözler de dahil olmak üzere hiperbilirubineminin ilk evrelerinde sararırken, kollar ve bacaklar gibi vücudun alt kısımları daha sonraki süreçte sararır.

Skleral İkterus un yaygın nedenleri nelerdir?

 • Karaciğer Hastalıkları
 • Obstrüktif Sarılık
  • Safra Taşları
  • Biliyer darlıklar
  • Safra kanalını tıkayan pankreas tümörleri
 • Hemolitik Bozukluklar
  • Hemolitik anemiler
  • Orak hücre hastalığı
  • Talasemi
 • Gilbert Sendromu (Genetik bozukluk)
 • Crigler-Najjar Sendromu (Genetik bozukluk)
 • İlaçlar
 • Enfeksiyonlar
 • Hemokromatozis (Aşırı demir yüklenmesi bozukluğu)
 • Wilson Hastalığı (Genetik bozukluk)
 • Pankreatit

Kaynaklar: