Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Sistolik kan basıncı

Sistolik kan basıncı

Sistolik kan basıncı, kalp kasıldığında ve kanı vücudun geri kalanına pompaladığında arterler içindeki basıncı ifade eder. Bu, kan basıncı ölçümündeki en yüksek sayıdır ve tipik olarak ilk sayı ile temsil edilir; örneğin, 120/80 mmHg’lik bir kan basıncı ölçümünde 120 mmHg sistolik basıncı temsil eder.

Sistol sırasında kalp kası kasılır ve kan kalpten dışarı ve dolaşıma itilirken arterlerdeki basınç artar. Yüksek sistolik basınç, hipertansiyon (yüksek tansiyon) veya ateroskleroz (arterlerin sertleşmesi) gibi altta yatan durumların bir göstergesi olabileceğinden, sistolik basınç kardiyovasküler sağlığın önemli bir ölçümüdür.

Amerikan Kalp Derneği’ne göre, 120 mmHg’den düşük bir sistolik basınç normal kabul edilirken, 120-129 mmHg arası bir değer yüksek, 130 mmHg veya üzeri bir değer ise hipertansiyon olarak kabul edilir. Yüksek sistolik basınç kalp hastalığı, felç ve diğer kardiyovasküler sorun riskinin artmasına neden olabilir.

Kaynaklar: