Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Remisyon

Remisyon

Tıbbi açıdan “remisyon”, hastalığın belirti ve semptomlarının geçici veya kalıcı olarak azalması veya ortadan kalkması anlamına gelir. Genellikle kanser, otoimmün hastalıklar ve bazı kronik hastalıklarla ilişkilendirilir. Remisyon kavramı özellikle kanser ve diğer kronik hastalıkların tedavisinde önemlidir, çünkü tedaviye olumlu bir yanıt verildiğini ve hastalık aktivitesinin azaldığını gösterir.

İşte remisyonla ilgili bazı önemli noktalar:

 1. ** Kısmi remisyon:
  ** Bazı durumlarda, “kısmi remisyon” terimi hastalık semptomlarında veya tümör boyutunda önemli bir azalmayı tanımlamak için kullanılır, ancak hastalık henüz tam olarak çözülmemiştir. Bu durum hala devam eden tedavi ve izleme gerektirebilir.
 2. **Tam remisyon:
  ** “Tam yanıt” veya “tam remisyon” olarak da bilinen bu terim, tespit edilebilir hiçbir hastalık belirtisi olmadığında kullanılır. Bu, hastanın semptomlarının düzeldiği ve tüm tanısal testlerin (örn. görüntüleme testleri, kan testleri) normal olduğu anlamına gelir. Ancak bu, hastalığın tamamen iyileştiği anlamına gelmez; o sırada tespit edilemeyen mikroskobik hastalık kalıntıları hala olabilir.
 3. ** İyileşmeye karşı remisyon:
  ** Remisyon iyileşme ile karıştırılmamalıdır. İyileşme, hastalığın vücuttan tamamen atılmasını içerirken, remisyon sağlığın iyileştiği ve semptomların hafiflediği bir dönem anlamına gelir. Belirli kanser türleri gibi bazı hastalıklar tedavi edilebilirken, diğerleri remisyona girebilir ve semptomlar daha sonra tekrarlayabilir.
 4. **Remisyonda geçen süre:
  ** Remisyon süresi önemli ölçüde değişebilir. Geçici olabilir ve haftalar, aylar veya yıllar sürebilir. Bazı durumlarda, remisyon süresiz olarak devam ettirilebilir, bu da çok az semptomla veya hiç semptom olmadan kronik hastalığa yol açabilir.
 5. ** Remisyon ve kanser:
  ** Kanser tedavisinde remisyona ulaşmak ana tedavi hedeflerinden biridir. Farklı kanser türlerinde remisyonu belirlemek için tümörün kaybolması, kanserli lezyonların iyileşmesi ve belirli testlerde negatif sonuçlar gibi farklı kriterler vardır. Remisyona girdikten sonra, kanser hastaları genellikle herhangi bir nüks belirtisi olup olmadığını izlemek için düzenli olarak izlenir.
 6. ** Spontane remisyon:
  **Bazen otoimmün hastalıklar ve kanser de dahil olmak üzere bazı hastalıklar spesifik bir tedavi olmaksızın remisyona girebilir. Buna “spontan remisyon” veya “kendiliğinden remisyon” denir. Bu fenomenin altında yatan mekanizmalar her zaman iyi anlaşılmış değildir.
 7. **Remisyonun başlangıcı:
  **Remisyon, cerrahi, kemoterapi, radyasyon tedavisi, immünoterapi, hedefe yönelik tedavi ve ilaç tedavisi dahil olmak üzere çeşitli tedavilerle indüklenebilir. Tedavi seçimi spesifik hastalığa ve evresine bağlıdır.

Özetle remisyon, tıbbi bağlamda bir hastalığın semptomlarının veya belirtilerinin değişen derecelerde şiddet ve süreyle hafiflemesini veya ortadan kalkmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kanser de dahil olmak üzere çeşitli kronik hastalıkların yönetiminde olumlu bir sonuçtur ve ilgili kişinin sağlık ve yaşam kalitesinde bir iyileşme dönemine işaret eder. Remisyon dönemlerinde herhangi bir nüksetme ya da nüksetme belirtisi olup olmadığını izlemek için düzenli tıbbi takip şarttır.