Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Raporlama yanlılığı

Raporlama yanlılığı

Raporlama yanlılığı, bir çalışmanın geçerliliği için önemli olan bilgilerin bilinçli veya bilinçsiz olarak esirgenmesi anlamına gelir. Bu durum, tasarımdan verilerin toplanmasına ve işlenmesine kadar çalışmanın herhangi bir bölümünde meydana gelebilir.

Örnek. Gençlerde sigara kullanımı ve psikiyatrik sorunlar arasındaki ilişkiyi araştırmak için bir çalışma yapılmıştır. Sigara içmenin psikiyatrik sorunların gelişmesi için bir risk faktörü olabileceği varsayılmıştır. Sigaraya maruz kalan grup ve kontrol grubunun her biri iki farklı klinikte toplanmıştır. Maruz kalan grubun toplandığı klinikte, tüm katılımcıların ebeveynlerinden anket sırasında odadan çıkmalarını istenmiştir.

Gençler psikiyatrik sorunlar dışındaki diğer hastalıklar bakımından seçilmiştir. Raporlama yanlılığı, gençlerin ebeveynlerinin yanında sigara tüketimi konusunda tam olarak dürüst olmamaları nedeniyle ortaya çıkmakta ve böylece sigara içen bireylerin kontrol grubu arasında da görünmesine neden olmaktadır.

Dikkatli okunduğunda, sigara içen bireylerin alkol veya uyuşturucu gibi diğer ürünleri de tüketme eğiliminde olması nedeniyle bir karıştırıcı yanlılık da mevcuttur ve bu da sigara ile psikiyatrik sorunlar arasındaki tek bir bağlantıyı çarpıtmaktadır.

Diğer taraftan, psikiyatrik hastaların sigara içme eğiliminde olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla, belki de maruz kalan grup için zaten psikiyatrik sorunları olan ancak henüz tanı konmamış hastalar seçilmiştir. Bu da bir seçim yanlılığı olabilir.


Kaynaklar:

https://catalogofbias.org/biases/reporting-biases/