Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Postkoital test

Postkoital test

Postkoital test (PCT), cinsel ilişkiden sonra spermin bir kadının üreme yolundaki servikal mukus içinde hayatta kalma ve hareket etme yeteneğini değerlendirmek için yapılan tıbbi bir muayenedir. Test tipik olarak infertilite veya tekrarlayan düşükleri araştırmak için yapılır.

Test, cinsel ilişkiden sonraki birkaç saat içinde, servikal mukus sperm için en uygun durumdayken yapılır. Doğru sonuçlar elde etmek için kadından testten önce 2-3 gün cinsel ilişkiden kaçınması istenir. Test sırasında spekulum adı verilen özel bir alet kullanılarak kadının rahim ağzından bir servikal mukus örneği alınır. Örnek daha sonra mukusta bulunan spermin kalitesini ve miktarını değerlendirmek için mikroskop altında incelenir.

Postkoital test, sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojisi (şekli) dahil olmak üzere başarılı döllenme ve gebe kalma için gerekli olan çeşitli faktörleri değerlendirir. Test ayrıca spermin hayatta kalmasını ve hareketini etkileyebilecek servikal mukusun kıvamını ve pH’ını da değerlendirebilir.

Normal bir postkoital test, spermin servikal mukus içinde hayatta kalabildiğini ve serbestçe hareket edebildiğini gösterir, bu da gebe kalmanın önünde büyük bir engel olmadığını gösterir. Bununla birlikte, anormal bir postkoital test, enfeksiyon veya hormonal dengesizlik gibi servikal mukusla ilgili bir soruna veya düşük hareketlilik veya anormal morfoloji gibi spermle ilgili bir soruna işaret edebilir. Bazı durumlarda, test hem sperm hem de servikal mukus ile ilgili bir sorunu ortaya çıkarabilir.

Postkoital test tartışmalı bir testtir ve infertilite teşhisinde faydası tıp uzmanları arasında tartışılmaktadır. Bazı uzmanlar testin güvenilmez olabileceğine ve tedavi kararlarını yönlendirmek için yeterli bilgi sağlamadığına inanmaktadır. Diğerleri ise testin doğurganlığı etkileyebilecek belirli sorunları tanımlamada ve tedavi kararlarına rehberlik etmede yardımcı olabileceğini savunmaktadır.

Özetle, postkoital test, cinsel ilişkiden sonra spermin bir kadının üreme yolundaki servikal mukus içinde hayatta kalma ve hareket etme yeteneğini değerlendirmek için yapılan tıbbi bir muayenedir. Test tipik olarak infertilite veya tekrarlayan düşükleri araştırmak için yapılır ve sperm ve servikal mukusun sayısını, hareketliliğini, morfolojisini, kıvamını ve pH’ını değerlendirir. Test tartışmalıdır ve infertilite teşhisinde faydası tıp uzmanları arasında tartışılmaktadır.