Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Pemberton işareti

Pemberton işareti

Pemberton işareti, göğüste vena kava süperiorun (SVC) sıkışmasını teşhis etmek için kullanılan tıbbi bir işarettir. İşaret adını ilk kez 1930’larda tanımlayan Amerikalı doktor Hugh Pemberton’dan almıştır.

Test sırasında hasta her iki kolunu da yaklaşık bir dakika boyunca başının üzerine kaldırır. Eğer hastada yüzde kızarma, boyunda şişme, nefes almada zorluk veya öksürük gibi belirtiler ortaya çıkarsa, Pemberton belirtisinin pozitif olduğu kabul edilir.

Bu belirtiler, kolların kaldırılması torasik girişin (göğsün boyunla birleştiği bölge) daralmasına neden olduğu için ortaya çıkar. SVC sıkışmış veya tıkanmışsa, göğüste artan basınç semptomları şiddetlendirerek pozitif işaretin gelişmesine yol açabilir.

Pemberton belirtisi en yaygın olarak mediastende (akciğerler arasındaki bölge) bulunan ve SVC’yi sıkıştırabilen iyi huylu veya kötü huylu tümörlerle ilişkilidir. SVC tıkanıklığının diğer nedenleri arasında tromboz (kan pıhtısı oluşumu), enflamasyon veya fibrozis yer alabilir.

Pemberton belirtisi, özel ekipmana ihtiyaç duymadan klinik ortamda gerçekleştirilebilen nispeten basit bir testtir. Bununla birlikte, SVC tıkanıklığı vakalarında işaret her zaman mevcut değildir ve yokluğu durumu ekarte ettirmez.

Özetle, Pemberton işareti göğüste vena kava süperiorun sıkışmasını teşhis etmek için kullanılan tıbbi bir işarettir. Hasta her iki kolunu yaklaşık bir dakika boyunca başının üzerine kaldırdıktan sonra yüz kızarması, boyunda şişme, nefes almada zorluk veya öksürük gibi semptomlar geliştirirse işaret pozitiftir. En yaygın olarak mediastendeki tümörlerle ilişkilidir, ancak tromboz, inflamasyon veya fibrozdan da kaynaklanabilir.