Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Pektoralis major kası- Kökeni, Ekleme, İnervasyon & İşlevi

Pektoralis major kası- Kökeni, Ekleme, İnervasyon & İşlevi

Pektoralis major kası (Latince “büyük göğüs kası”), Almanca vorderer Brustmuskel veya büyük göğüs kası, bir iskelet kasıdır ve tüm ön kaburga bölgesini kaplar.

kaynak: Original by sv:Användare:Chrizz, 27 maj 2005

Kökeni:

Genellikle “pektoralis kası” olarak adlandırılan pektoralis majör kası, göğsün ön tarafında başlar. İki farklı kökenden başı vardır:

  1. Klaviküler baş (üst lif): Bu baş, köprücük kemiğinin (klavikula) önünden kaynaklanır.
  2. Sternal baş (alt lifler): Sternal baş, sternumdan (göğüs kemiği), ilk altı kaburganın kıkırdağından ve dış oblik kasın geniş, düz, tendon benzeri aponevrozundan çıkar. Masu. Göğsün yanal yapısı.

Ekleme:

Pektoralis major kası, üst kol kemiği olan humerustan geçen tek bir büyük tendona dönüşür. Yerleşme noktası, omuz ekleminin hemen altında, humerusun ön kısmındaki intertüberküler oluktadır.

İnervasyon:

Pektoralis major kası öncelikle medial pektoral sinir ve lateral pektoral sinir tarafından innerve edilir (beslenir). Bu sinirler, üst ekstremitede bir sinir ağı olan brakiyal pleksustan kaynaklanır. Medial pektoral sinir öncelikle sternal başı innerve eder ve lateral pektoral sinir öncelikle klaviküler başı innerve eder.

İşlevi:

Pektoralis majör, birkaç önemli işlevi yerine getiren üst vücudun güçlü ve önemli bir kasıdır:

  1. Omuz fleksiyonu: Pektoralis majör, omuz ekleminin bükülmesine yardımcı olur. Kollar önünüzde kaldırılır.
  2. Yatay addüksiyon: Bu, kolun kaçırılmış bir pozisyondan vücudun ön tarafına (dışına) hareket ettirilmesini içeren yatay addüksiyondan sorumlu birincil kastır. Bu hareket genellikle birine sarılırken veya göğüs egzersizleri yaparken görülür.
  3. Medial rotasyon: Pektoralis major, omuz ekleminde kolun medial (medial) rotasyonuna katkıda bulunur.
  4. Stabilizasyon: Özellikle kol ve göğüs hareketleri olmak üzere çeşitli üst vücut hareketleri sırasında omuz ekleminin stabilize edilmesine yardımcı olur.
  5. Solunum Desteği: Zorla nefes alma sırasında, pektoralis majör kasları göğsü kaldırmaya ve akciğerlerin hacmini artırmaya yardımcı olur.

Özetle, pektoralis majör, iki orijinli, yelpaze şeklinde büyük bir pektoral kastır. Omuz fleksiyonu, yatay addüksiyon ve iç kol rotasyonu dahil olmak üzere çeşitli üst vücut hareketlerinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, omuz ekleminin stabilitesine katkıda bulunur ve nefes almanın belirli yönlerini destekler. Pektoralis majör kasının uygun şekilde kondisyonlanması ve güçlendirilmesi göğüs gücü ve genel üst vücut fonksiyonu için önemlidir.