Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Otahara sendromu

Otahara sendromu

İnfantil epileptik ensefalopati veya infantil inhibitör patlama epilepsi sendromu olarak da bilinen Otahara sendromu, genellikle yaşamın ilk birkaç ayı içinde başlayan nadir ve şiddetli bir epilepsi türüdür. Sendrom adını, 1970’lerde sendromu ilk kez rapor eden Japon nörolog Profesör Ohtahara’dan almıştır.

Anlamı:

Otahara sendromu sık nöbetler, anormal elektroensefalogramlar (EEG veya EEG) ve gelişimsel gecikme ile karakterizedir. Nörogelişimi olumsuz etkileyen bir grup ciddi epileptik bozukluk olan epileptik ensefalopati olarak sınıflandırılır.

Belirtiler ve bulgular:

 1. Nöbetler:
  Otahara sendromlu bebekler, genellikle günde birkaç kez olmak üzere sık sık nöbet geçirir. Bu nöbetler genellikle inatçıdır, bu da ilaçların çok iyi çalışmadığı anlamına gelir.
 2. Anormal EEG:
  EEG izleme, ‘bastırma patlamaları’ olarak bilinen karakteristik bir model gösterir. Bu patern, yüksek genlikli ani yükselmeler veya keskin dalga patlamalarının ardından düz veya düze yakın EEG aktivitesi dönemlerinden oluşur.
 3. Gelişimsel gecikme:
  Otahara sendromlu çocuklarda gelişimsel gecikme ve zihinsel engellilik vardır. Oturma, emekleme ve yürüme gibi gelişimsel kilometre taşlarına ulaşmak zor olabilir.
 4. Nörolojik anormallikler:
  Bebeklerde hipertoni (artmış kas tonusu) veya hipotoni (azalmış kas tonusu) gibi anormal kas tonusu ve anormal refleksler olabilir.
 5. Diğer ilgili özellikler:
  Otahara sendromlu bazı kişilerde görme sorunları, beslenme güçlükleri, solunum sorunları ve diğer nörolojik komplikasyonlar görülür.

Teşhis:

Otahara sendromunun teşhisi, klinik belirtilerin, EEG bulgularının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini ve nöbetlerin ve gelişimsel gecikmenin diğer olası nedenlerinin dışlanmasını gerektirir. Genetik testler, bu sendromla ilişkili altta yatan genetik mutasyonu tanımlayabilir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi nörogörüntüleme çalışmaları beyin yapısının değerlendirilmesine ve diğer yapısal anormalliklerin elenmesine yardımcı olur.

Süreç:

 1. Antiepileptik ilaçlar:
  Nöbetleri tedavi etmek ve kontrol altına almak için çeşitli antiseizür ilaçlar reçete edilebilir. Ancak bu ilaçların Otahara sendromunda etkinliği sınırlı olabilir.
 2. Ketojenik Diyet: Bazı hastalar, bazı epileptik bozukluklarda nöbet sıklığını azalttığı gösterilen yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı bir diyet olan ketojenik diyetten fayda görebilir.
 3. Destekleyici bakım: Tedavi, ilişkili semptomları yönetmeyi ve komplikasyonları yönetmek için destekleyici bakım sağlamayı içerir. Bunlar, gelişimsel ilerlemeyi desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak için fiziksel, mesleki ve konuşma terapisini içerebilir.

Ayırıcı tanı:

Doğru tedavi için Otahara sendromunu diğer epileptik ensefalopatilerden ve nöbet bozukluklarından ayırt etmek önemlidir. Benzer semptomlara sahip olabilecek bozukluklar arasında diğer erken başlangıçlı epileptik ensefalopatiler (West sendromu ve Dravet sendromu gibi), metabolik bozukluklar, yapısal beyin anormallikleri ve genetik sendromlar yer alır. Klinik özelliklerin, EEG paternlerinin, genetik testlerin ve nörogörüntülemenin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, doğru bir ayırıcı tanı konulmasına yardımcı olur.

Otahara sendromunun karmaşıklığı göz önüne alındığında, nörologları, genetikçileri ve diğer tıp uzmanlarını içeren multidisipliner bir yaklaşım, bu rahatsızlığa sahip bireylere en uygun bakım ve desteği sağlamak için gereklidir.