Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Neisseria meningitidis

Neisseria meningitidis

Meningokok olarak da bilinen Neisseria meningitidis, menenjit ve septisemiye neden olabilen gram-negatif bir bakteridir. Solunum damlacıkları yoluyla yayılır ve en sık çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülür.

Antibiyotikler, Neisseria meningitidis enfeksiyonları için tedavinin temel dayanağıdır. Antibiyotik seçimi, enfeksiyonun ciddiyeti, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu ve bakterinin toplumdaki yerel direnç paternleri dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olacaktır. Neisseria meningitidis’in neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerden bazıları şunlardır:

  1. Penisilin: Penisilin G, meningokok enfeksiyonlarının tedavisinde tercih edilen antibiyotiktir. Neisseria meningitidis’in neden olduğu menenjit ve septisemi tedavisinde etkilidir.
  2. Sefalosporinler: Seftriakson ve sefotaksim, meningokok enfeksiyonlarının tedavisinde de etkili olan sefalosporin antibiyotiklerdir. Genellikle penisiline alternatif olarak kullanılırlar.
  3. Azitromisin: Azitromisin, penisiline alerjisi olan hastalarda meningokok enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilen bir makrolid antibiyotiktir.
  4. Rifampin: Rifampin, meningokok enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilen başka bir antibiyotiktir. Genellikle meningokok hastalığı olan hastaların yakın temaslıları için profilaktik bir tedavi olarak kullanılır.

Antibiyotiklerin aşırı veya yanlış kullanımının antibiyotiğe dirençli bakteri türlerinin gelişimine katkıda bulunabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, antibiyotikler yalnızca gerekli ve uygun olduklarında reçete edilmelidir.

Kaynaklar:

  1. Centers for Disease Control and Prevention. Meningococcal Disease. https://www.cdc.gov/meningococcal/index.html. Accessed March 23, 2023.
  2. Tunkel AR, Van de Beek D, Scheld WM. Acute Meningitis. In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, eds. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2020: 302-330.
  3. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. 2023. https://www.sanfordguide.com/. Accessed March 23, 2023.