Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » Murphy bulgusu

Murphy bulgusu

Murphy bulgusu, tıp uzmanları tarafından safra kesesi veya safra sisteminde, özellikle de safra kesesinde olası iltihap veya lezyonları tespit etmek için kullanılan klinik bir manevradır. Dr. John Benjamin Murphy’ye göre bu işareti 20. yüzyılın başlarında tanımlayan Amerikalı bir cerrahtı. Bu işaret genellikle kolesistit (safra kesesi iltihabı) ve kolelitiazis (safra taşı) gibi durumları teşhis etmek için kullanılır.

Murphy bulgusu nasıl yapılır ve yorumlanır:

  1. Pozisyon: Hasta rahat bir sırtüstü pozisyonda olmalıdır (sırt üstü yatar). Üst karın bölgesinin iyi aydınlatıldığından ve muayene için açıkta olduğundan emin olun.
  2. Test: Doktor bir parmağını kullanarak karnın sağ üst kadranında göğsün hemen altında safra kesesinin bulunduğu bölgeyi hisseder (hafifçe bastırır). Bu bölge sağ üst kadran (RUQ) olarak adlandırılır.
  3. Soluma: Murphy belirtisinin anahtarı hastanın nefes alıp vermesidir (inhalasyon). Doktor, RUQ’u palpe ederken hastadan derin nefes almasını isteyecektir.
  4. Gözlem ve Yorumlama:
    • Pozitif Murphy İşareti: Hasta inspirasyon sırasında aniden nefes almayı keser veya RUQ’da şiddetli ağrı veya hassasiyet yaşar ve nefes almaya devam etmeyi aniden bırakır. Bu durum pozitif Murphy işareti olarak kabul edilir. Hastanın tepkisi safra kesesinin iltihaplı olduğunu ve yakınlığı nedeniyle muayene eden ele baskı yaptığını düşündürür.
    • Negatif Murphy işareti: Hastanın inspirasyonu önemli ölçüde kesintiye uğramazsa ve bu manevra sırasında ağrı veya hassasiyet hissetmezse, bu negatif Murphy işareti olarak kabul edilir. Bu, safra kesesinde önemli bir iltihap veya patoloji olmayabileceğini düşündürür.

Pozitif bir Murphy belirtisi akut kolesistiti kuvvetle düşündürür. Akut kolesistit, genellikle safra kesesi taşları nedeniyle safra kesesinin iltihaplandığı bir durumdur. Buna karşılık, Murphy belirtisinin negatif olması safra kesesi patolojisini tamamen dışlamaz, çünkü safra kesesi sorunları olan bazı hastalarda bu belirti olmayabilir. Görüntüleme testleri (ultrason, BT taraması) ve kan testleri (karaciğer fonksiyon testleri) gibi ek tanısal testler, tanıyı doğrulamak ve safra kesesinin durumunu daha iyi değerlendirmek için sıklıkla kullanılır.

Murphy belirtisi değerli bir klinik araç olmakla birlikte, safra kesesi ve safra yolları hastalığının kapsamlı bir değerlendirmesi için diğer klinik bulgular ve tanısal testlerle birlikte kullanılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, sağlık hizmeti sağlayıcıları hastaya rahatsızlık vermekten veya zarar vermekten kaçınmak için bu manevrayı gerçekleştirirken dikkatli ve nazik olmalıdır.