Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Minamata hastalığı

Minamata hastalığı

Minamata hastalığı, cıvanın toksik bir organik formu olan metil cıvaya maruz kalmanın neden olduğu nörolojik bir durumdur. Kirlenmiş deniz ürünlerinin tüketilmesiyle ortaya çıkan bu hastalık, çeşitli nörolojik ve fiziksel semptomlara yol açabilir.

Belirtiler ve Bulgular:
Minamata hastalığının belirti ve bulguları şiddetine ve görünümüne göre değişmekle birlikte genellikle şunları içerir:

Nörolojik belirtiler:

 • Ataksi: Koordinasyon ve denge kaybı.
 • Zayıflık ve titreme.
 • Görme Engelliler ve İşitme Engelliler.
 • Disfaji ve Konuşma Bozukluğu.
 • Bilişsel Bozukluk ve Amnezi.
 • Konvülsiyonlar veya nöbetler.

Fiziksel Belirtiler:

 • Ekstremitelerde uyuşma ve karıncalanma.
 • Kas atrofisi.
 • Duyusal algıda bozulma.
  Yürümede veya günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede zorluk.

Diğer belirtiler:

 • Depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik semptomlar da görülebilir.

Teşhis:

Minamata hastalığının teşhisi klinik değerlendirme ve laboratuvar testlerinin bir kombinasyonunu gerektirir. Ana teşhis adımları şunlardır:

 1. Tıbbi öykü: Deniz ürünleri tüketimi ve kontamine su kaynaklarına maruz kalma ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere hastanın tıbbi öyküsü, Minamata hastalığından şüphelenmek için önemlidir.
 2. Fiziksel Muayene: Bir nörolog kas gücünü, koordinasyonu, refleksleri ve duyusal işlevi değerlendirmek için kapsamlı bir muayene yapacaktır.
 3. Laboratuvar testleri:
  • Kan ve idrar testleri: Bunlar cıva ve bileşiklerinin yüksek seviyelerini ortaya çıkarabilir.
  • Saç Analizi: Saç örnekleri uzun süreli cıva maruziyetini gösterebilir.
 4. Görüntüleme Testleri: MRI ve CT taramaları gibi beyin görüntüleme testleri, cıva zehirlenmesine işaret eden beyin anormalliklerini tespit edebilir.
 5. Elektrodiagnostik Çalışmalar: Elektromiyografi (EMG) ve sinir iletim çalışmaları sinir ve kas fonksiyonlarının değerlendirilmesine yardımcı olur.

Tedavi:

Minamata hastalığının tedavisi semptomları kontrol altına almaya ve daha fazla cıva maruziyetini azaltmaya odaklanır. Spesifik bir tedavi yoktur, ancak aşağıdaki yaklaşımlar yaygın olarak kullanılmaktadır:

 1. Şelasyon Tedavisi: Cıvayı vücuttan uzaklaştırmak için dimerkaprol ve süksimer gibi şelasyon ajanları verilebilir.
 2. Semptomatik Tedavi: İlaçlar ve terapiler belirli semptomları tedavi edebilir. B. Spazmlar için kas gevşeticiler veya koordinasyon ve güç için fizik tedavi.
 3. Destekleyici Bakım: Hastalar, psikolojik ve bilişsel değişikliklerle başa çıkmaya yardımcı olmak için günlük yaşam aktiviteleri, rehabilitasyon, danışmanlık vb. konularda yardıma ihtiyaç duyabilir.
 4. Önleme: Cıvaya daha fazla maruz kalmayı önlemek önemlidir. Bu, kontamine deniz ürünlerini yemekten kaçınmayı ve çevresel cıva kirliliği kaynaklarını ele almayı içerir.

Ayırıcı Tanı:

Minamata hastalığı diğer nörolojik bozukluklara benzeyebilir ve ayırıcı tanı şunları içerebilir:

 1. Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS): ALS, Minamata hastalığı ile bazı semptomları paylaşabilir. Zayıflık ve atrofi.
 2. Guillain-Barré Sendromu (GBS): GBS’ye zayıflatıcı ve duyusal bozukluklar eşlik edebilir, ancak genellikle hızlı ilerler.
 3. Multipl Skleroz (MS): MS, Minamata hastalığına benzer nörolojik semptomlara neden olabilir, ancak genellikle farklı bir başlangıç ve ilerleme modeline sahiptir.
 4. Ağır Metal Zehirlenmesi: Kurşun ve arsenik gibi diğer ağır metaller nörolojik semptomlara neden olabilir ve seviyeleri kontrol edilmelidir.

Minamata hastalığı ile yaşayan kişilere uygun bakım ve destek sağlamak için doğru teşhis şarttır. Genellikle bir nöroloğu da içeren multidisipliner bir yaklaşım gereklidir.