Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Medial Terson sendromu

Medial Terson sendromu

Medial Terson sendromu (MTS), tipik olarak kafa içi basıncının artmasına bağlı olarak vitreus humor (lens ve retina arasındaki boşluğu dolduran berrak jel) ve subaraknoid boşlukta (beyin ve çevresindeki koruyucu zarlar arasındaki boşluk) kanamanın olduğu tıbbi bir durumdur. Kan vitröz hümör içine sızar ve gözün burna en yakın bölgesi olan en bağımlı kısmında toplanarak “medial Terson işareti” olarak bilinen karakteristik bir görünüme neden olur.

MTS en yaygın olarak travmatik beyin hasarı ile ilişkilidir, ancak subaraknoid kanama (yırtılmış bir anevrizma nedeniyle beyinde kanama), hidrosefali (beyinde aşırı beyin omurilik sıvısı birikimi), intrakraniyal hipertansiyon ve serebral venöz sinüs trombozu (beyinden kanı boşaltan damarlarda kan pıhtısı) gibi diğer durumlarda da ortaya çıkabilir.

MTS’nin belirtileri arasında görme keskinliğinde azalma, bulanık görme, uçuşan noktalar (görme alanında küçük hareketli noktalar veya benekler) ve ciddi vakalarda muhtemelen tamamen görme kaybı yer alır. MTS tipik olarak bir göz doktoru tarafından gözün arka kısmının oftalmoskop adı verilen özel bir aletle incelenmesini içeren dilate fundus muayenesi kullanılarak teşhis edilir. Kanamanın altında yatan nedeni belirlemek için BT veya MRI taramaları gibi diğer tanısal testler gerekebilir.

MTS’nin tedavisi kanamanın altında yatan nedene bağlıdır. Birçok vakada MTS kendi kendini sınırlayan bir durumdur ve zamanla kendiliğinden düzelir, ancak semptomları hafifletmek için göz damlaları ve yatak istirahati gibi destekleyici önlemler önerilebilir. Ağır vakalarda, kafa içi basıncını azaltmak ve daha fazla kanamayı önlemek için cerrahi müdahale gerekebilir.

Özetle MTS, tipik olarak travmatik beyin hasarı veya kafa içi basıncını artıran diğer durumlarla ilişkili olarak vitreus hümör ve subaraknoid boşlukta kanama ile karakterize tıbbi bir durumdur. Belirtiler arasında görme bozuklukları yer alır ve tedavi kanamanın altında yatan nedene bağlıdır.