Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Marjinasyon

Marjinasyon

Tıpta, özellikle immünoloji ve patoloji bağlamında, “marjinasyon” iltihaplanma sırasında, özellikle kan damarlarında meydana gelen belirli bir süreci ifade eder.

Tanım

Marjinasyon, iltihaplanma sırasında beyaz kan hücrelerinin, özellikle de nötrofillerin, kan damarının merkezinden (kan akışının en hızlı olduğu yer) damar duvarlarına (endotel) doğru hareket etmesi olgusudur.

Süreç

Enflamasyon sırasında yaralı dokular, patojenler veya bağışıklık hücreleri tarafından çeşitli kimyasal sinyaller salınır. Bu sinyaller marjinasyona yol açan bir dizi olayı tetikler:

  • Bu sinyallere yanıt olarak, kan damarlarını kaplayan endotel hücreleri yüzeylerinde selektinler ve integrinler gibi yapışma moleküllerini eksprese eder.
  • Kanda dolaşan nötrofiller kemotaksis adı verilen bir süreçle bu yapışma moleküllerine çekilir.
  • Nötrofiller endotel hücrelerine yapıştıkça, marjinasyon olarak bilinen bir süreçle kan damarının merkezinden damar duvarlarına doğru göç etmeye başlarlar.
  • Marjinasyon, nötrofillerin iltihap bölgesiyle daha yakın temasa geçmesini sağlayarak kan dolaşımından çıkmalarını ve çevre dokulara göç etmelerini kolaylaştırır.

İnflamasyondaki Rolü

Marginasyon, enflamatuar yanıtta önemli bir adımdır. Beyaz kan hücrelerini yaralanma veya enfeksiyon bölgesine yaklaştırarak, iltihap bölgesinde toplanmalarını ve aktivasyonlarını kolaylaştırır. Özellikle nötrofiller, patojenleri fagosite ederek (yutarak ve yok ederek) ve inflamatuar mediatörler salgılayarak inflamasyonun erken aşamalarında çok önemli bir rol oynar.

Klinik Önem

Marjinasyon sürecindeki anormallikler çeşitli enflamatuar hastalıklara katkıda bulunabilir. Örneğin:

  • Yetersiz marjinasyon veya bozulmuş adezyon molekülü ekspresyonu, beyaz kan hücrelerinin enfeksiyon bölgelerine alımının azalmasına yol açarak vücudun patojenlerle mücadele etme yeteneğini bozabilir.
  • Nötrofillerin aşırı marjinasyonu veya aşırı aktivasyonu doku hasarına ve sepsis veya akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) gibi enflamatuar hastalıklara katkıda bulunabilir.

Araştırma ve Terapötik Çıkarımlar

Marjinasyonun altında yatan mekanizmaların anlaşılması, enflamatuar hastalıklara yönelik tedavilerin geliştirilmesi için önemlidir. Marjinasyonda rol oynayan adezyon moleküllerini veya kemotaktik sinyalleri hedef alan ilaçlar, aşırı inflamasyon ile karakterize edilen durumlar için potansiyel tedaviler olarak araştırılmaktadır.

Özetle, marjinasyon enflamatuar yanıtta kritik bir adımdır ve enflamatuar sinyallere yanıt olarak beyaz kan hücrelerinin, özellikle de nötrofillerin kan damarlarının merkezinden damar duvarlarına doğru göçünü içerir. Bu süreç, bağışıklık hücrelerinin enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olabilecekleri ve doku onarımını teşvik edebilecekleri iltihap bölgelerine alınmasını kolaylaştırır.

Kaynak: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/margination