Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Machado-Joseph Hastalığı

Machado-Joseph Hastalığı

Genellikle Spinocerebellar Ataksi Tip 3 (SCA3) olarak bilinen genetik nörodejeneratif durum Machado-Joseph Hastalığı (MJD), öncelikle beyin ve omuriliği etkiler. Ataksi olarak bilinen kas koordinasyonu sorunlarının yanı sıra diğer nörolojik ve sistemik semptomların gelişmesiyle ayırt edilir. İşte tanımı, semptom ve bulguları, tanı, tedavi ve ayırıcı tanıya daha derinlemesine bir bakış:

Machado-Joseph Hastalığı (MJD), ATXN3 genindeki CAG tekrarlarının anormal amplifikasyonu ile karakterize kalıtsal bir durumdur. Büyümüş tekrar, beyin ve omuriliğin bazı bölgelerinde birikerek nöronal işlev bozukluğu ve dejenerasyona neden olan mutant bir protein olan ataksin-3’ün oluşmasına neden olur.

Belirtiler ve göstergeler: Machado-Joseph Hastalığı semptom ve göstergelerinin yoğunluğu ve gelişme yaşı değişiklik gösterir. Aşağıdakiler en yaygın özelliklerdir:

 1. Ataksi: MJD’nin karakteristik özelliği koordinasyon ve denge ile ilgili ilerleyici sorunlardır. Genellikle yürüme, yazma ve ince motor becerileri gibi hareketler üzerinde etkisi vardır.
 2. Dizartri ve disfaji dizartrinin iki belirtisidir. Bu görevlerde yer alan kasların tutulumu nedeniyle, konuşma bozukluğu veya yavaş konuşma (dizartri) ve yutma sorunları (disfaji) gibi konuşma sorunları ortaya çıkabilir.
 3. Oftalmolojik belirtiler: Bazı kişilerde kontrol edilemeyen göz hareketleri (nistagmus), göz hareketlerini kontrol etmede zorluklar (oftalmopleji) ve göz koordinasyonunda azalma olabilir.
 4. Spastisite ve kas sertliği: Spastisite ve artmış kas tonusu mevcut olabilir, bu da kas krampları, sertlik ve hareket etme güçlüğü ile sonuçlanabilir.
 5. Periferik nöropati: Bu durum periferik sinirleri etkileyerek ekstremitelerde uyuşma, karıncalanma veya ağrı gibi duyusal anomalilere neden olur.
 6. Parkinsonizm: Bazı kişilerde istirahat titremesi, bradikinezi (hareket yavaşlığı) ve sertlik gibi Parkinson semptomları gelişir.
 7. Ruh hali ve bilişsel değişiklikler: İlerleyen aşamalarda, MJD depresyon ve anksiyete gibi ruh hali anormalliklerinin yanı sıra bilişsel bozukluk ve bunama ile de ilişkilendirilebilir.
 8. Sistemik tutulum: MJD nadiren diğer sistemleri de etkileyerek kalp düzensizlikleri, solunum güçlükleri ve endokrin bozukluklara yol açabilir.

Teşhis Machado-Joseph Hastalığı klinik muayene, genetik testler ve görüntüleme testlerinin bir kombinasyonu kullanılarak teşhis edilir. Aşağıda temel tanı adımlarına örnekler verilmiştir:

 1. MJD’ye özgü özellikleri değerlendirmek için tam bir tıbbi öykü, nörolojik muayene ve semptom ve bulguların değerlendirilmesi yapılır.
 2. Genetik testler, ATXN3 genindeki CAG tekrarlarının anormal genişlemesini tanımlayarak MJD tanısını doğrulamaya yardımcı olur. Bu test için kan örnekleri kullanılabilir.
 3. Görüntüleme çalışmaları: Beynin manyetik rezonans görüntülemesi (MRG), MJD’de beyincik ve beyin sapında atrofi (büzülme) gibi yaygın anormalliklerin belirlenmesine yardımcı olabilir.
 4. Elektromiyografi (EMG) ve sinir iletim çalışmaları gibi elektrofizyolojik incelemeler, kaslardaki ve periferik sinirlerdeki elektriksel aktiviteyi ve sinir iletimini değerlendirerek diğer hastalıkların ekarte edilmesine ve periferik nöropatinin değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

Şu anda Machado-Joseph Hastalığının tedavisi yoktur, bu nedenle tedavi semptom yönetimi ve destekleyici bakıma odaklanır. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 1. Fiziksel ve mesleki terapi, kas koordinasyonu, denge ve hareketliliğin yönetimine ve iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
 2. Konuşma terapisi: Konuşma terapisi, konuşma bozuklukları ve yutma sorunlarına yardımcı olabilir.
 3. İlaçlar: Spastisite için kas gevşeticiler veya ruh hali dengeleyiciler gibi belirli semptomları tedavi etmek için ilaçlar önerilebilir.
 4. Yürüteç veya baston gibi yardımcı ekipmanlar kullanılarak hareketlilik ve denge geliştirilebilir.
 5. Genetik danışmanlık: Etkilenen bireylere ve ailelerine, kalıtım modeli hakkında daha fazla bilgi edinmek ve aile planlaması kararlarına yardımcı olmak için genetik danışmanlık sunulmalıdır.

Ayırıcı Tanı:

Machado-Joseph Hastalığı tanısı konulurken aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 1. Diğer spinoserebellar ataksi türleri (SCA): Çeşitli genetik anormalliklerin neden olduğu çeşitli diğer otozomal dominant spinoserebellar ataksiler vardır. SCA1, SCA2, SCA6, SCA7 ve SCA17 bunlara örnektir. Genetik testler bu bozukluklar arasında ayrım yapılmasına yardımcı olabilir.
 2. Parkinson hastalığı: Parkinson hastalığının istirahat titremesi ve bradikinezi gibi bazı klinik semptomları MJD’ninkilere benzer. Bununla birlikte, ayırt edici ataksi ve genetik testler ikisini birbirinden ayırmaya yardımcı olabilir.
 3. Friedreich ataksisi, kademeli koordinasyon eksikliklerine neden olan bir başka kalıtsal ataksi hastalığıdır. Bununla birlikte, ayrı bir genetik kökene sahiptir (FXN geninde bir sapma) ve farklı klinik semptomlarla kendini gösterir.

Machado-Joseph Hastalığının tanısını koymak ve benzer semptom ve bulgulara sahip diğer hastalıklardan ayırt etmek için, genetik testler ve görüntüleme tekniklerinin yanı sıra bir nörolog tarafından tam bir değerlendirme yapılması gerekir.