Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » İnfantil Refsum hastalığı

İnfantil Refsum hastalığı

İnfantil fitanik asit depolama hastalığı olarak da bilinen İnfantil Refsum hastalığı, fitanik asit adı verilen bir yağ asidinin parçalanmasını ve metabolizmasını etkileyen nadir bir genetik bozukluktur. Peroksizom biyogenez bozuklukları (PBD) olarak adlandırılan bir grup bozukluğa aittir. İnfantil Refsum hastalığı genellikle bebeklik veya erken çocukluk döneminde başlar ve çeşitli nörolojik ve gelişimsel anormalliklere neden olur.

Tanım

İnfantil Refsum hastalığı, peroksizom biyogenezinde ve işlevinde yer alan bir proteinin üretilmesinden sorumlu olan PEX1 genindeki mutasyonlardan kaynaklanır. Fitanik asidin parçalanmasından sorumlu hücresel yapılar olan peroksizomların işlev bozukluğu nedeniyle vücutta fitanik asit birikir.

Belirtiler ve Bulgular: Bebeklerde Refsum hastalığının belirti ve semptomları değişiklik göstermekle birlikte genellikle şunları içerir:

  1. Nörolojik anormallikler: İnfantil Refsum hastalığı olan çocuklarda gelişimsel gecikme, zihinsel engellilik ve kas güçsüzlüğü yaygındır. Ayrıca koordinasyon, denge veya motor becerilerle ilgili sorunlar da yaşayabilirler.
  2. Görme ve İşitme Sorunları: Retinitis pigmentosa (dejeneratif bir göz hastalığı) ve gece körlüğü gibi görme sorunları yaygındır. İşitme kaybı da meydana gelebilir.
  3. Yüz Dismorfik Bozukluğu: Etkilenen bazı bireyler aşağıdaki gibi ayırt edici yüz özelliklerine sahiptir: B. Yüksek alın, düşük kulaklar, düz burun.
  4. Karaciğer ve Böbrek Bozuklukları: Büyümüş karaciğer (hepatomegali) ve böbrek sorunları, anormal karaciğer fonksiyonuna ve azalmış böbrek fonksiyonuna yol açabilir.
  5. Büyüme ve beslenme güçlükleri: Bu hastalığa sahip bebeklerde zayıf büyüme, gelişememe ve beslenme güçlükleri yaygındır.
  6. Kemik Anormallikleri: Anormal kemik büyümesi, boy kısalığı ve eklem kontraktürleri gibi iskelet anormallikleri ortaya çıkabilir.

Teşhis

İnfantil Refsum hastalığı klinik değerlendirme, karakteristik semptomların tanımlanması ve spesifik testleri içerir. Bunlar arasında fitanik asit seviyelerini ölçmek için kan testleri, PEX1 genindeki mutasyonları tanımlamak için genetik testler ve organ tutulumunu değerlendirmek için görüntüleme testleri yer alabilir. Retina fonksiyonunu değerlendirmek için elektroretinografi (ERG), karaciğer fonksiyon testleri ve böbrek fonksiyon testleri gibi diğer tanısal testler de yapılabilir.

Tedavi:

Şu anda infantil Refsum hastalığının tedavisi yoktur ve tedavi öncelikle semptomları tedavi etmeye ve destekleyici bakım sağlamaya odaklanmıştır. Tedavi stratejileri şunları içerir:

  1. Diyet Kısıtlamaları: Diyet değişiklikleri, özellikle de fitanik asit oranı düşük olanlar, fitanik asit birikimini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu genellikle süt ürünleri ve belirli balık türleri gibi fitanik asit açısından zengin gıdalardan kaçınmayı veya alımını sınırlandırmayı içerir.
  2. Destekleyici bakım: Fiziksel, mesleki ve konuşma terapisi hareket ve gelişim bozukluklarının yönetilmesine yardımcı olur. Hareket ve iletişimi desteklemek için yardımcı cihazlar ve müdahaleler gerekebilir.
    3 Semptomlara özgü müdahaleler: Belirli semptomları ele almak için tedavi önerilebilir. B. İşitme kaybı için işitme cihazları, görme bozukluğu için düzeltici lensler, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu için yardımcı ilaçlar.

Ayırıcı Tanı:

İnfantil Refsum hastalığının ayırıcı tanısı Zellweger sendromu ve rizomatöz kondrodisplazi punktat (RCDP) gibi diğer peroksizomal bozuklukları içerir. Metabolik ve nörodejeneratif hastalıklar gibi benzer klinik özelliklere sahip diğer hastalıkların da göz önünde bulundurulması gerekebilir. Doğru tanı klinik özellikler, genetik testler ve özel tanı testlerini içeren kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. Doğru tanı, nörologlar, göz doktorları, genetik uzmanları ve metabolizma uzmanları dahil olmak üzere multidisipliner işbirliği gerektirir.