Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Gözyaşı Damlası İşareti / Tear-Drop-Sign

Gözyaşı Damlası İşareti / Tear-Drop-Sign

Gözyaşı Damlası İşareti, lateral servikal omurga röntgenlerinde görülebilen radyografik bir işarettir. C2 vertebra gövdesinin anteroinferior yönünden yer değiştirmiş, gözyaşı damlasını andıran üçgen şekilli bir kemik parçasını ifade eder.

Gözyaşı Damlası İşareti en yaygın olarak stabil olmayan servikal omurga yaralanmalarıyla, özellikle de C2’nin odontoid sürecini içeren yaralanmalarla ilişkilidir. Bu yaralanmalar motorlu taşıt kazaları veya yüksekten düşme gibi yüksek enerjili travmalardan kaynaklanabilir. Yırtık-Damla İşareti, servikal omurganın ön bağ kompleksinin bozulduğunu ve omur gövdesinin aşağı ve öne doğru zorlanarak üçgen şeklindeki kemik parçasının kopmasına neden olduğunu gösterir.

Yırtık Damla İşaretine ek olarak, genişlemiş prevertebral yumuşak doku boşluğu veya normal servikal lordoz kaybı gibi servikal omurga hasarının diğer radyografik belirtileri de mevcut olabilir. Lateral servikal omurga röntgeninde Yırtılma-Damla İşaretinin varlığı, instabilitenin ve acil cerrahi müdahale ihtiyacının güçlü bir göstergesi olarak kabul edilir.

Gözyaşı Damlası İşaretinin servikal omurga yaralanmalarına özgü olmadığını ve enfeksiyonlar, tümörler veya servikal omurganın konjenital anormallikleri gibi diğer durumlarda da görülebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, servikal omurga yaralanması tanısı yalnızca Yırtılma-Damla İşaretinin varlığına dayanmamalı ve klinik muayene ve BT veya MRI taramaları gibi diğer görüntüleme çalışmaları ile birlikte yapılmalıdır.

source: http://www.emergucate.com/wp-content/uploads/2020/12/Coronal-CT-face-left-tear-drop-sign.jpg