Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Fetüs veya yenidoğanın hemolitik hastalığı

Fetüs veya yenidoğanın hemolitik hastalığı

Fetüs veya yenidoğanın hemolitik hastalığı nedir ve kimlerde gözükür?

Tanım

Fetüs veya yenidoğanın hemolitik hastalığı, fetüs veya yenidoğanın kırmızı kan hücrelerinin anne tarafından üretilen antikorlar tarafından hemolize uğratılmasını tanımlar ve alloimmune bir drumumdur.

Patofizyoloji


Kan grubu 0 olan annelerin ile kan grubu A veya B olan fetüs veya yenidoğanlarda görülür. Bunun nedeni, kan grubu 0 olan annelerin küçük olan ve plasentayı geçebilen IgG tipi (IgM tipine ek olarak) antikorlara sahip olma olasılığının yüksek olmasıdır. Bunun yerine, A veya B kan grubuna sahip annelerin anti-A veya anti-B antikorları plasentayı geçemeyecek kadar IgM olan IgM formunda olması daha olasıdır.

Anne fetüs kan alışverişinin olmaması nedeniyle tipik olarak ilk hamilelikten sonra ortaya çıkan Rh hastalığından farklı olarak, bu durum gıda veya bakteri ve virüs gibi patojenler gibi farklı maruziyetlerden kaynaklanan anti-A anitkorları ve anti-B antikorlarının varlığı nedeniyle ilk hamilelikte görülebilir.

Fetüs veya yenidoğanın hemolitik hastalığı
Hangi Ig plasentayı geçer? IgG!

Seyri


Hastalığın seyri hafif ile ağır arasında değişebilir. Anemi ve retikülositoz bu hastalığın bulgularıdır. Daha nadir görülen bir durum ise kalp yetmezliğine bağlı fetal ölümü tanımlayan hidrops fetalistir

Anahtar noktalar

  • Sadece IgG formundaki anti-A ve anti-B antikorları plasentayı geçebilir ve bu duruma neden olabilir
  • Rh hastalığından farklı olarak ilk gebelikte görülebilir