Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Budin işareti

Budin işareti

Orbicularis oculi refleksi olarak da bilinen Budin işareti, ciddi bir nörolojik duruma işaret edebilen tıbbi bir işarettir. Adını ilk kez 1887 yılında tanımlayan Fransız doktor Jules Budin’den almıştır.

Test, hastanın göz çevresindeki derinin pamuklu çubuk veya benzeri bir nesneyle hafifçe okşanmasıyla gerçekleştirilir. Normal bir yanıtta, hastanın gözü uyarana yanıt olarak göz kırpmalıdır. Ancak beyin sapında bir lezyon veya hasar olduğu durumlarda hastanın gözü kırpılmayabilir veya sadece kısmen kırpılabilir.

Orbicularis oculi kası göz kapaklarının kapanmasından sorumludur ve refleks yanıtı beyin sapına bağlı olan fasiyal sinir tarafından kontrol edilir. Beyin sapındaki hasar veya lezyonlar bu refleks tepkisini bozarak göz kırpmanın anormal olmasına veya hiç olmamasına yol açabilir.

Budin belirtisi en yaygın olarak beyin sapının pontin tegmentum bölgesindeki hasarın neden olduğu pontin tegmental felç adı verilen bir durumla ilişkilidir. Budin belirtisine neden olabilecek diğer durumlar arasında multipl skleroz, felç ve beyin tümörleri yer alır.

Budin belirtisi, yatak başında yapılabilen, invazif olmayan ve nispeten basit bir testtir. Ancak nörolojik durumlar için kesin bir test değildir ve daha doğru bir tanı için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi diğer tanısal testlerle birlikte kullanılmalıdır.

Budin işaretine yanıt alınamamasının hastanın mutlaka nörolojik bir rahatsızlığı olduğu anlamına gelmediğini unutmamak önemlidir. Bazı bireyler reflekslerinin gücündeki doğal değişimler nedeniyle daha zayıf bir tepkiye sahip olabilir veya hiç tepki vermeyebilir. Bir sağlık uzmanı tanı koyarken diğer klinik belirti ve semptomları da dikkate alacaktır.