Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » Biceps Brachii

Biceps Brachii

Biseps yada Biceps Brachii, üst kolun belirgin bir kası ve insan kas-iskelet sisteminde önemli bir anatomik yapıdır. Bu kas adını karakteristik çift başlı kökeninden alır ve birçok üst ekstremite hareketinin ayrılmaz bir parçasıdır.

kaynak: CFCF, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Köken:
Biseps Brachii’nin iki kökeni vardır:

  1. Uzun baş: Bisepsin uzun başı, omuz eklemine yakın skapula (kürek kemiği) üzerinde kemikli bir çıkıntıdır. Üst tüberkülden kaynaklanır. Bu baş omuz eklemine ulaşır.
  2. Bisepsin kısa başı, kürek kemiği üzerinde yine omuz eklemine yakın bir başka kemik çıkıntı olan korakoid çıkıntıdan kaynaklanır.

Ekleme:
Bisepsin her iki başı da ön kolun yarıçapına giren tek bir tendonda birleşir. Biseps tendonu, radiusun proksimal (gövdenin ortasına yakın) kısmında radyal tüberkül adı verilen küçük bir kemik çıkıntısına bağlanır.

İnervasyon:
Biseps brachii kası, öncelikle üst ekstremitenin sinir ağı olan brakiyal pleksustan çıkan muskulokutanöz sinir tarafından inerve edilir (innerve edilir). Muskulokutanöz sinir, biseps braki kasının kasılmasını kontrol eder.

İşlevi:
Biseps kasının birkaç önemli işlevi vardır:

  1. Dirsek Fleksiyonu: Bisepsin birincil işlevi dirsek eklemini bükmektir. Biseps kasıldığında, tendonu kısaltır ve çeker, böylece ön kolu kaldırır ve dirseği büker.
  2. Supinasyon: Biseps, önkol supinasyonunda da önemli bir rol oynar. Supinasyon, avuç içini avuç içi aşağı pozisyondan (pronasyon) avuç içi yukarı pozisyona (supinasyon) döndüren harekettir. Bu hareket, kapı kolunu çevirmek veya tornavida kullanmak gibi görevler için gereklidir.
  3. Omuz Fleksiyonu Yardımcıları: Omuz fleksiyonunda yer alan ana kaslar ön deltoid ve pektoralis majördür, ancak biseps brakinin uzun başı da omuzu bükerken bu harekete katılır. yardımcı olmak için
  4. Stabilizasyon: Biseps, özellikle ağır kaldırma ve ince motor becerileri gerektiren aktiviteler sırasında omuz eklemini stabilize etmeye yardımcı olur.
  5. Kavrama Gücü: Biseps, dirseği esneterek ve bilek hareketini kontrol ederek kavrama gücüne katkıda bulunur. Bu, güçlü bir kavrama gerektiren görevler için önemlidir.

Özetle, biseps üst ekstremitenin önemli bir kasıdır ve öncelikle dirseğin bükülmesinden ve ön kolun supinasyonundan sorumludur. Ayrıca omuz fleksiyonunu destekler ve omuz eklemi stabilitesini artırır. Bisepsin muskulokutanöz sinir tarafından innervasyonu, bu hareketlerin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Güçlü ve iyi eğitilmiş bisepsler, kaldırma, taşıma ve fiziksel görevleri yerine getirme gibi çeşitli günlük aktiviteler için önemlidir.