Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Austin Flint üfürümü

Austin Flint üfürümü

Austin Flint üfürümü, kalbin fiziksel muayenesi sırasında duyulan bir tür kalp üfürümünü tanımlamak için kullanılan tıbbi bir terimdir. Adını, üfürümü ilk kez 1862 yılında tanımlayan Amerikalı doktor Dr. Austin Flint’ten almıştır.

Austin Flint üfürümü, en iyi kalbin apeksinde duyulan orta diyastolik bir üfürümdür. Aort kapakçığı düzgün çalışmadığında ortaya çıkan, aorttan sol ventriküle geri akan regürjitan kan akımından kaynaklanır. Regürjitan kan akımı stetoskopla duyulabilen titreşimler yaratır.

Bu üfürüm tipik olarak aort kapakçığının düzgün kapanmadığı ve kanın sol ventriküle geri akmasına izin verdiği bir durum olan aort yetersizliği olan hastalarda duyulur. Bu durum doğuştan gelen bir kusur, aort diseksiyonu veya enfektif endokardit gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

Austin Flint üfürümü, orta diyastol sırasında ortaya çıkan düşük perdeli, gürleyen bir üfürüm olarak tanımlanır. Genellikle diyastolik bir üfürüm eşlik eder ve en iyi kalbin apeksinde duyulabilir. Üfürümün şiddeti tipik olarak aort yetersizliğinin ciddiyeti ile orantılıdır.

Austin Flint üfürümünün kendisi zararlı olmasa da, genellikle aort yetersizliği gibi altta yatan ciddi bir durumun göstergesidir. Bu nedenle, komplikasyonları önlemek ve sonuçları iyileştirmek için altta yatan durumu teşhis ve tedavi etmek önemlidir.

Özetle, Austin Flint üfürümü kalbin fiziksel muayenesi sırasında duyulan bir tür kalp üfürümüdür. Aorttan sol ventriküle geri akan regürjitan kan püskürmesinden kaynaklanır ve tipik olarak aort yetersizliği olan hastalarda duyulur. Kendi başına zararlı olmasa da, üfürüm genellikle altta yatan ciddi bir durumun göstergesidir ve daha fazla değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir.