Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Auer çubuğu

Auer çubuğu

Auer çubuğu, belirli lösemi hücrelerinin sitoplazmasında, özellikle akut miyeloid lösemide (AML) ve bazen de diğer miyeloproliferatif bozukluklarda bulunan çubuk şeklindeki anormal bir inklüzyondur. Auer çubukları AML’nin tanısal bir özelliği olarak kabul edilir ve varlıkları bu tür löseminin teşhisine yardımcı olabilir.

Auer çubukları, beyaz kan hücrelerini meydana getiren hücreler olan miyeloid öncü hücrelerin sitoplazmasında anormal granül birikiminin bir sonucu olarak oluşur. Granüllerin, hücresel atıkları parçalamaktan sorumlu organeller olan anormal lizozomlardan türediği düşünülmektedir.

Auer çubukları, sitoplazmadaki granüllerin mikroskop altında görünür hale gelmesine neden olan miyeloperoksidaz boyası adı verilen özel bir boya kullanılarak görselleştirilebilir. Auer çubukları tipik olarak lösemi hücrelerinin sitoplazması içinde parlak kırmızı, iğne benzeri yapılar olarak görünür.

Periferik kanda veya kemik iliğinde Auer çubuklarının varlığı AML’nin önemli bir tanısal özelliği olarak kabul edilir. Auer çubukları, M1 ve M2 alt tipleri gibi AML’nin belirli alt tiplerinde daha yaygın olarak görülür, ancak diğer miyeloproliferatif bozukluk türlerinde de mevcut olabilir.

Klinik önem açısından, Auer çubuklarının varlığı daha agresif bir lösemi formunun göstergesi olabilir ve AML ve Auer çubukları olan hastalar, olmayanlara göre daha kötü bir prognoza sahip olabilir. Bununla birlikte, AML için genel prognoz yaş, genel sağlık durumu ve lösemi hücrelerinin diğer genetik ve moleküler özellikleri gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

Özetle, Auer çubukları AML ve diğer miyeloproliferatif bozuklukları olan hastalarda miyeloid öncü hücrelerin sitoplazmasında bulunan iğne şeklindeki yapılardır. AML’nin tanısal bir özelliği olarak kabul edilirler ve tipik olarak miyeloperoksidaz boyası kullanılarak görselleştirilirler. Auer çubuklarının varlığı löseminin daha agresif bir formunun göstergesi olabilir ve AML’li hastalar için genel prognozu etkileyebilir.

The Armed Forces Institute of Pathology (AFIP)