Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Asetilsistein

Asetilsistein

Asetilsistein / Asetilsistein nedir?

Mucomyst markasıyla da bilinen asetilsistein, hem solunum rahatsızlıklarının tedavisinde hem de asetaminofen (parasetamol) doz aşımı için panzehir olarak kullanılan bir ilaçtır. İşte ayrıntılı bir genel bakış:

Asetilsistein

Asetilsistein Etki Mekanizması

  • Solunum Koşulları: Asetilsistein mukolitik bir ajandır, yani solunum yollarındaki mukusun incelmesine ve gevşemesine yardımcı olur. Mukoproteinlerdeki disülfit bağlarını kırarak, mukusun viskozitesini azaltarak ve solunum yolundan temizlenmesini kolaylaştırarak çalışır. Bu özellik, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kistik fibroz ve akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) gibi artan mukus üretimiyle ilişkili durumlarda yararlı olmasını sağlar.
  • Asetaminofen Aşırı Dozu: Asetilsistein, asetaminofen toksisitesi için bir antidot görevi görür. Aşırı doz vakalarında, asetaminofenin toksik bir metabolitinin oluşması nedeniyle karaciğer hasar görebilir. Asetilsistein, karaciğerde önemli bir antioksidan olan glutatyonu yeniler ve toksik metaboliti nötralize etmeye yardımcı olur.

Endikasyonlar

  • Solunum Koşulları: Asetilsistein, kronik bronşit, KOAH, astım ve kistik fibrozis gibi mukus üretiminin artmasıyla karakterize durumlar için kullanılır.
  • Asetaminofen Aşırı Dozu: Asetaminofen aşırı dozundan kaynaklanan karaciğer hasarını önlemek veya tedavi etmek için bir panzehir olarak kullanılır.

Asetilsistein Dozaj Formları

  • Asetilsistein, oral solüsyonlar, efervesan tabletler ve inhalasyon solüsyonları dahil olmak üzere çeşitli formülasyonlarda mevcuttur.

Uygulama

  • Solunumla İlgili Durumlar: Spesifik duruma bağlı olarak ağızdan, inhalasyon yoluyla veya nebülizasyon yoluyla uygulanabilir.
  • Asetaminofen Doz Aşımı: Asetilsistein oral veya intravenöz olarak verilebilir. İntravenöz form genellikle ciddi asetaminofen doz aşımı vakalarında kullanılır.

Asetilsistein Yan Etkiler

  • Yaygın yan etkiler arasında bulantı, kusma ve çürük yumurta kokusu (sülfür bileşiklerinin salınımına bağlı olarak) bulunur.
  • Asetilsisteinin solunması, bronşiyal hiperreaktivite öyküsü olan kişilerde bronkokonstriksiyona neden olabilir.

Kontrendikasyonlar

Asetilsistein genellikle ilaca karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

Önlemler

Asetilsistein bazı durumlarda bronkokonstriksiyonu şiddetlendirebileceğinden, astım öyküsü olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Asetaminofen Aşırı Doz Rejimi

Asetaminofen doz aşımında asetilsistein uygulaması için spesifik rejim, bir başlangıç yükleme dozunu ve ardından bir idame infüzyonunu içerir.

İzleme

Asetaminofen doz aşımı için asetilsistein alan hastalar karaciğer fonksiyonu açısından izlenir ve bu sonuçlara göre tedavi ayarlamaları yapılabilir.

Asetilsistein kullanımının sağlık uzmanları tarafından yönlendirilmesi ve bireylerin reçete edilen dozaj ve uygulama talimatlarına uyması gerektiğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, belirli tıbbi durumları olan veya başka ilaçlar alan hastalar asetilsistein tedavisine başlamadan önce sağlık hizmeti sağlayıcılarını bilgilendirmelidir.