Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Asetilkolin

Asetilkolin

Asetilkolin (ACh), sinir hücreleri (nöronlar) ve nöronlar ile kaslar arasındaki sinapslar veya boşluklar boyunca sinyalleri ileten kimyasal bir haberci olan bir nörotransmitterdir. Hem merkezi sinir sisteminde (MSS) hem de periferik sinir sisteminde (PNS) çok önemli bir rol oynar.

Asetilkolin

Yapısı

Bir asetil grubu ve bir kolin molekülünden oluşan küçük bir moleküldür. Sinir hücrelerinde kolin asetiltransferaz (ChAT) enzimi tarafından katalize edilen bir süreçle kolin ve asetil koenzim A’dan sentezlenir.

Sentezi ve Salınımı

  1. Sentez: ChAT varlığında kolin ve asetil koenzim A’nın birleştirilmesiyle sinir terminalinin sitoplazmasında sentezlenir.
  2. Sentezlendikten sonra asetilkolin, veziküler asetilkolin taşıyıcısı (VAChT) tarafından sinir terminali içindeki küçük kese benzeri yapılar olan sinaptik veziküllere taşınır.
  3. Bir aksiyon potansiyeli sinir terminaline ulaştığında, hücre zarını depolarize eder ve asetilkolinin sinaptik yarığa (sinir hücreleri arasındaki veya bir sinir hücresi ile bir kas hücresi arasındaki küçük boşluk) salınmasını tetikler.

Reseptörler

Kolinerjik reseptörler olarak bilinen iki ana reseptör tipi ile etkileşime girer:

  1. CNS’de ve nöromüsküler kavşaklarda bulunan nikotinik reseptörler nikotine yanıt verir ve asetilkolin tarafından aktive edildiğinde iyonların geçişine izin veren ligand kapılı iyon kanallarıdır.
  2. MSS’de ve PNS’deki efektör hücrelerde (kalp, düz kaslar ve bezler gibi) bulunan muskarinik reseptörler, asetilkolin tarafından aktive edildiğinde çeşitli fizyolojik tepkilere aracılık eden G proteinine bağlı reseptörlerdir.

İşlevleri

  1. Nöromüsküler Kavşak: PNS’de, sinyallerin motor nöronlardan nöromüsküler kavşaktaki iskelet kaslarına iletilmesinden sorumludur. Kas hücresi membranındaki nikotinik reseptörlere bağlanarak kas kasılmasına yol açar.
  2. Otonom Sinir Sistemi: Otonom sinir sisteminin parasempatik bölümünde birincil nörotransmitterdir. Kalp atış hızını yavaşlatmak, sindirim sistemindeki düz kas kasılmalarını uyarmak ve glandüler sekresyonu teşvik etmek için muskarinik reseptörleri aktive eder.
  3. Bilişsel İşlev: MSS’de, öğrenme, hafıza ve dikkat dahil olmak üzere çeşitli bilişsel işlevlerde rol oynar. Asetilkolin eksikliği, Alzheimer hastalığı gibi bazı nörodejeneratif bozukluklarla ilişkilendirilmektedir.
  4. Sempatik Sinir Sistemi: Norepinefrin, otonom sinir sisteminin sempatik bölümünde birincil nörotransmitter iken, asetilkolin preganglionik nöronlar tarafından salınır ve sempatik ganglionlardaki nikotinik reseptörleri aktive eder.
  5. Beyin Fonksiyonu: Beyin sapı ve bazal ön beyinde uyarılma ve uyku-uyanıklık döngülerinin modüle edilmesinde rol oynar.

Bozulma

Asetilkolinin etkisi, asetilkolini kolin ve asetata parçalayan asetilkolinesteraz enzimi tarafından sonlandırılır. Kolin daha sonra yeni asetilkolin sentezi için sinir terminaline geri alınır.

Özetle, asetilkolin kas kasılması, otonom sinir sistemi düzenlemesi, bilişsel süreçler ve uyarılma modülasyonu dahil olmak üzere çok çeşitli fizyolojik işlevlerde yer alan kritik bir nörotransmiterdir. Asetilkolinin düzensizliği çeşitli nörolojik ve nöromüsküler bozukluklarla ilişkilidir