Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Aort yetersizliği

Aort yetersizliği

Aort yetmezliği olarak da bilinen aort yetersizliği (AR), diyastol sırasında kanın aorttan kalbin sol ventrikülüne geri sızmasıyla karakterize bir kalp kapakçığı bozukluğudur. Bu durum, aort kapağı düzgün kapanmadığında ve kanın sol ventriküle geri akmasına izin verdiğinde ortaya çıkar.

Aort yetersizliğinin en yaygın nedeni, romatizmal ateş, biküspit aort kapağı, enfektif endokardit, konjenital kalp hastalığı ve Marfan sendromu gibi çeşitli durumlardan kaynaklanabilen aort kapak hastalığıdır. Diğer nedenler arasında aort diseksiyonu, aort kökü dilatasyonu ve aort kapağına travma yer alır.

Aort yetersizliğinin belirtileri arasında nefes darlığı, yorgunluk, göğüs ağrısı, çarpıntı ve kalp yetmezliği sayılabilir. Semptomların şiddeti kapak kaçağının derecesine ve durumun altında yatan nedene bağlıdır.

Aort yetersizliğinin teşhisi tipik olarak fizik muayene, ekokardiyografi ve kalp kateterizasyonu gibi görüntüleme testlerinin bir kombinasyonu ile yapılır. Bu testler kapak kaçağının derecesini, kalp odacıklarının boyutunu ve işlevini ve ilişkili komplikasyonları değerlendirebilir.

Aort yetersizliğinin tedavisi semptomların ciddiyetine ve altta yatan nedene bağlıdır. Hafif vakalar tedavi gerektirmeyebilir ve düzenli kontrollerle izlenebilir. Semptomları yönetmek ve komplikasyonları önlemek için diüretikler, beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri gibi ilaçlar kullanılabilir.

Ağır vakalarda, özellikle de durum kalp yetmezliğine veya diğer komplikasyonlara neden oluyorsa cerrahi müdahale gerekli olabilir. Aort yetersizliği için en yaygın cerrahi prosedür, hasarlı kapağın mekanik veya biyolojik bir kapakla değiştirilmesini içeren aort kapak replasmanıdır.

Özetle, aort yetersizliği, diyastol sırasında kanın aorttan kalbin sol ventrikülüne geri sızmasıyla karakterize bir kalp kapağı bozukluğudur. Çeşitli koşullardan kaynaklanabilir ve nefes darlığı, yorgunluk, göğüs ağrısı ve kalp yetmezliği gibi semptomlara yol açabilir. Tanı tipik olarak fizik muayene ve görüntüleme testlerinin bir kombinasyonu ile konur ve tedavi semptomların ciddiyetine ve altta yatan nedene bağlı olarak ilaç tedavisinden aort kapak replasmanı gibi cerrahi müdahaleye kadar değişir.

BruceBlaus. When using this image in external sources it can be cited as:Blausen.com staff (2014). “Medical gallery of Blausen Medical 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436., CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons