Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Analjezik nefropati

Analjezik nefropati

Analjezik nefropati, bazı ağrı kesicilerin, özellikle steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçların (NSAID’ler) ve kafein ve kodein içeren kombinasyon ağrı kesicilerin uzun süreli ve aşırı kullanımına bağlı böbrek hasarı ve işlev bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır. Bu durum esas olarak böbrekleri etkiler, ancak genel sağlık üzerinde daha geniş bir etkiye de sahip olabilir. İşte analjezik nefropatinin ayrıntılı bir açıklaması:

Nedenleri ve risk faktörleri:

 1. Analjeziklerin uzun süreli kullanımı: Analjezik nefropati temel olarak anti-enflamatuar ilaçların, özellikle steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçların (örn. ibuprofen, aspirin) ve kombinasyon analjeziklerinin (örn. kafein ve kodein içeren) kronik aşırı kullanımı ile ilişkilidir.
 2. Kullanım süresi: Analjezik nefropatisi gelişme riski, analjezik kullanım süresi ve yoğunluğu ile artar. Genellikle yıllar süren sürekli ve aşırı tüketimden sonra ortaya çıkar.
 3. Diğer Faktörler: Analjezik nefropatisi riskini artıran faktörler arasında ileri yaş, kadın cinsiyet, önceden var olan böbrek hastalığı ve genetik yatkınlık yer alır.
  Eklem Hasarının Mekanizması: Analjezik nefropatide böbrek hasarının mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır, ancak muhtemelen birkaç faktörle ilişkilidir:
 4. Böbreklere kan akışı: Ağrı kesiciler, özellikle de NSAİİ’ler, böbreklere giden kan akışını engelleyerek böbreklere giden oksijen miktarını azaltabilir ve böbreklerin işlevini tehlikeye atabilir.
 5. Doğrudan toksisite: Fenasetin (eskiden kombinasyon analjeziklerinde yaygın bir bileşen) gibi bazı antidotlar böbrek hücrelerine doğrudan toksisiteye neden olabilir.
 6. Kronik enflamasyon: Anti-enflamatuar ilaçların kronik kullanımı kronik nefrite neden olabilir ve böbrek hasarını artırabilir.

Semptomatar

Analjezik nefropatinin erken evreleri asemptomatik olabilir. Durum ilerledikçe, semptomlar şunları içerebilir:

 • Yan ağrısı
 • idrarda kan (hematüri)
 • Proteinüri (idrarda aşırı protein)
 • idrar üretiminde azalma
 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
 • Böbrek taşları

Teşhis

 • Teşhis genellikle öykü, klinik değerlendirme, idrar tahlili (kan ve proteini tespit etmek için), görüntüleme çalışmaları (ultrason veya BT taraması gibi) ve böbrek fonksiyon testlerini (serum kreatinin ve glomerüler filtrasyon hızı) içerir.

Tedavi

 • Analjezik nefropatinin ana tedavisi, böbrek hasarına katkıda bulunabilecek ağrı kesicileri kullanmayı bırakmaktır.
 • Hipertansiyon mevcutsa, bu çok önemlidir çünkü yüksek tansiyon böbrek hasarını kötüleştirebilir.
 • Bazı durumlarda, hastaların böbrek taşı veya enfeksiyon gibi belirli komplikasyonları tedavi etmek için ilaçlara veya prosedürlere ihtiyacı olabilir.

Önleme:

 • Önleme, ağrı kesici nefropatiyi tedavi etmenin en iyi yoludur. Bu, ağrı kesicilerin belirtildiği şekilde ve mümkün olduğunca kısa süre kullanılmasını içerir.
 • Risk gruplarındaki kişiler için, anti-enflamatuar ilaçların ve kombine ağrı kesicilerin aşırı veya uzun süreli kullanımından kaçınmak önemlidir.
 • Bir sağlık uzmanıyla düzenli kontroller böbrek fonksiyonlarının izlenmesine ve olası sorunların erken tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Kısacası analjezik nefropati, bazı ağrı kesici ilaçların, özellikle de NSAID’lerin ve kombine ağrı kesici ilaçların kronik ve aşırı kullanımından kaynaklanan bir böbrek hastalığıdır. Bu durum böbrek hasarına ve idrarda kan ve böbrek taşı da dahil olmak üzere çeşitli semptomlara neden olabilir. Ağrı kesicilerin bilinçli kullanımı ve düzenli tıbbi kontroller yoluyla önleme, bu durumdan kaçınmanın anahtarıdır. Teşhis konulduktan sonra, ağrıyı durdurmak ve komplikasyonları yönetmek tedavinin temel dayanaklarıdır.