Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Alexander yasası

Alexander yasası

Alexander yasası, yavaş faza kıyasla hızlı faza bakıldığında nistagmus şiddetinde bir artış görülmesini tanımlar. Bu fenomene vestibüler bir lezyon bağlanmaktadır. Özellikle baş hareketi sırasında görsel görüntüyü stabilize etmekten sorumlu olan vestibülo-oküler refleksi (VOR) etkileyen belirli vestibüler bozukluk türleri olan hastalarda gözlemlenen bir olgudur. Adını ilk kez 19. yüzyılın sonlarında tanımlayan Amerikalı nörolog Silas Weir Mitchell Alexander’dan almıştır.

Alexander yasası

Alexander yasasının altında yatan mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır, ancak vestibüler girdinin oküler motor sisteme asimetrik dağılımı ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Vestibüler sistemin etkilenmemiş tarafından gelen vestibüler girdi, oküler motor sisteme girdiyi domine eder ve hasta lezyonun olduğu tarafa doğru baktığında daha güçlü bir yanıtla sonuçlanır.

Alexander yasası, tek taraflı vestibüler lezyonu veya disfonksiyonu olan hastalarda, hasta lezyonun olduğu tarafa doğru baktığında bozuklukla ilişkili nistagmusun (istemsiz göz hareketi) daha belirgin olacağını belirtir. Özellikle, hasta lezyonun olduğu tarafa doğru baktığında, nistagmusun yoğunluğu artacak ve hızlı faz (sarsıntılı, hızlı göz hareketi) lezyonun olduğu taraftan uzağa yönelecektir. Tersine, hasta lezyonun olduğu taraftan uzağa baktığında, nistagmusun şiddeti azalacak ve hızlı faz lezyonun olduğu tarafa doğru yönelecektir.


Kaynaklar:

https://www.med.upenn.edu/neurology/silas-weir-mitchell.html
https://eyewiki.org/Nystagmus
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ana.410160614