Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » Blog » Pozitif Babinski Refleksi – Nörolojik Değerlendirmede

Pozitif Babinski Refleksi – Nörolojik Değerlendirmede

Babinski refleksi, merkezi sinir sisteminin, özellikle de kortikospinal kanalın bütünlüğünü değerlendirmek için kullanılan temel bir nörolojik testtir. Adını Fransız nörolog Joseph Babinski’den alan bu refleks, ayak parmaklarının hareketini gözlemlemek için ayak tabanının uyarılmasını içerir. Negatif bir refleks yetişkinlerde normal kabul edilirken, pozitif bir Babinski refleksi altta yatan nörolojik anormalliklere işaret edebilir. Bu blogda, Babinski refleksi pozitif olduğunda ne olduğunu ve tıbbi değerlendirmedeki önemini inceleyeceğiz.

babinski pozitif

Babinski Refleksi Nedir?

Pozitif bir Babinski refleksinin sonuçlarını incelemeden önce, ilk olarak normal yanıtı anlayalım. Normal yanıt olarak da bilinen negatif Babinski refleksinde, ayak tabanına vurmak ayak parmaklarının aşağı doğru bükülmesine neden olur. Bu, plantar fleksiyon olarak bilinir ve sağlıklı yetişkinlerde tipik bir tepkidir.

Tersine, ayak tabanına vurulduğunda ayak parmakları yukarı doğru yayılırken ve diğer ayak parmakları dışarı çıkarken ayak başparmağı dorsifleksiyona girerken pozitif bir refleks oluşur. Bu anormal yanıt, çeşitli nörolojik durumların neden olabileceği kortikospinal kanaldaki işlev bozukluğunun göstergesidir.

Pozitif Babinski Refleksinin Sonuçları

 1. Kortikospinal Yol Disfonksiyonu: Kortikospinal yol, merkezi sinir sisteminde istemli motor kontrolünden sorumlu hayati bir yoldur. Bu yol boyunca, özellikle serebral korteksten kaynaklanan ve omuriliğe inen üst motor nöronlarda işlev bozukluğuna işaret eder.
 2. Nörolojik Bozukluklar: Pozitif Babinski refleksi, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi nörolojik bozuklukla ilişkilendirilebilir:
  • Omurilik yaralanması: Omurilik hasarı kortikospinal kanal boyunca sinyal iletimini bozarak anormal bir Babinski refleksine yol açabilir.
  • İnme: Motor korteksi veya kortikospinal yolu etkileyen iskemik veya hemorajik inme pozitif Babinski refleksi ile sonuçlanabilir.
  • Multipl skleroz: Merkezi sinir sistemindeki enflamatuar demiyelinizasyon sinyal iletimini engelleyerek anormal refleksler olarak ortaya çıkabilir.
  • Beyin tümörü: Serebral korteksi veya inen motor yollarını etkileyen tümörler pozitif bir Babinski refleksi ortaya çıkarabilir.
  • Travmatik beyin hasarı: Beyinde, özellikle motor kontrolle ilgili bölgelerde meydana gelen hasar, refleks yanıtlarının değişmesine yol açabilir.
 3. Lezyonların Lokalizasyonu: Nörolojik lezyonların yerini belirlemede klinisyenlere yardımcı olabilir. Refleksin tek taraflı mı yoksa iki taraflı mı olduğuna ve eşlik eden diğer nörolojik bulgulara bağlı olarak, sağlık hizmeti sağlayıcıları merkezi sinir sistemindeki patolojinin seviyesini ve kapsamını çıkarabilir.

Klinik Değerlendirme ve Yönetim

Nörolojik değerlendirme sırasında gözlendiğinde, altta yatan nedeni belirlemek ve uygun bir yönetim planı formüle etmek için daha fazla değerlendirme yapılması gerekir. Bu değerlendirme şunları içerebilir:

 • Merkezi sinir sistemi işlev bozukluğunun diğer belirtilerini değerlendirmek için kapsamlı nörolojik muayene.
 • Yapısal anormallikleri görselleştirmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme çalışmaları.
 • Sinir iletimini ve kas fonksiyonunu değerlendirmek için elektrofizyolojik testler.
 • Tedavi ve rehabilitasyon çabalarını yönlendirmek için nörologlar veya diğer uzmanlarla işbirliği.

Sonuçlar

Özet olarak, pozitif Babinski refleksi, kortikospinal kanaldaki işlev bozukluğunu gösteren anormal bir nörolojik bulgudur. Çeşitli nörolojik bozukluklarla ilişkilendirilebilir ve merkezi sinir sistemi bütünlüğünün değerlendirilmesinde önemli bir klinik işaret olarak hizmet eder. Babinski refleksinin önemini anlamak, sağlık hizmeti sağlayıcılarına altta yatan nörolojik durumları teşhis etme ve yönetme konusunda yardımcı olur ve sonuçta hasta sonuçlarını iyileştirir.