Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

PR aralığı

PR aralığı

PR aralığı elektrokardiyogramın (EKG veya EKG) bir bölümüdür, kalbin belirli bir süre boyunca elektriksel aktivitesini ölçen bir tanı testidir. Elektriksel bir impulsun kulakçıklardan atriyoventriküler (AV) düğümden geçerek karıncıklara ulaşması için geçen süreyi temsil eder.

PQ
PR aralığı

PR aralığı

  • P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar ölçülür. P dalgasını ve PR segmentini içerir.
  • P dalgası atriyal depolarizasyonu veya elektrik impulsu atriyumda ilerlerken meydana gelen kasılmayı temsil eder.
  • PR segmenti, P dalgasının sonu ile QRS kompleksinin başlangıcı arasındaki düz çizgidir. Bu düz çizgi, elektriksel impulsun AV düğümünde geciktiği süreyi temsil eder ve ventriküllerin kasılmadan önce kanla dolmasına izin verir.

Normal Süre

  • PR aralığının normal süresi tipik olarak 120 ila 200 milisaniye (ms) arasındadır. Bu süre yaş ve kalp hızı gibi faktörlere bağlı olarak biraz değişebilir.
  • Normal bir PR süresi, kalbin elektrik iletim sisteminin uygun şekilde çalıştığını ve koordineli atriyal ve ventriküler kasılmalara izin verdiğini gösterir.

PR aralığı – Klinik Önemi

  • AV düğümünün ve kulakçıklar ile karıncıklar arasındaki iletim sisteminin bütünlüğünün değerlendirilmesinde esastır.
  • PR aralığının uzaması AV düğümünden iletimin geciktiğini gösterebilir ve genellikle birinci derece kalp bloğu gibi durumlarda görülür. Ayrıca bazı ilaçlar veya iletim sistemini etkileyen hastalıklarla da ilişkili olabilir.
  • PR aralığının kısalması daha az yaygındır ancak elektrik iletimi için anormal bir aksesuar yolunun bulunduğu Wolff-Parkinson-White sendromu gibi durumlarda görülebilir.

EKG Yorumlama

  • EKG yorumlamasında, sağlık uzmanları çeşitli kardiyak durumları teşhis etmek için EKG’nin diğer bileşenleriyle birlikte PR aralığını dikkatle analiz eder.
  • PR aralığındaki anormallikler, ek kardiyak testler veya izleme gibi daha fazla araştırma yapılmasını gerektirebilir.

PR aralığını anlamak, kalbin elektriksel iletim sistemini değerlendirmek ve bu sistemi etkileyebilecek durumları teşhis etmek için çok önemlidir. Her zaman olduğu gibi, EKG’nin yorumlanması kalifiye sağlık uzmanları tarafından yapılmalıdır.