Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

Paget hastalığı

Osteitis dejeneratifis olarak da bilinen Paget hastalığı, anormal kemik yeniden şekillenmesi ile karakterize kronik bir kemik hastalığıdır. Bu, etkilenen kemiğin genişlemesine, deforme olmasına ve normalden daha zayıf hale gelmesine neden olur. Paget hastalığı genellikle yaşlı insanları etkiler ve vücuttaki bir veya daha fazla kemiği etkileyebilir. Burada, Paget kemik hastalığının tanımı, semptom ve bulguları, teşhisi, tedavisi ve ayırıcı tanısı ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Anlamı:

Paget hastalığı, yapısal olarak anormal ve kırılgan kemiklerin gelişmesine yol açan aşırı kemik yeniden şekillenmesi ile karakterize kronik bir hastalıktır. Bu durum genellikle kemik dokusunun hızlı bir şekilde parçalanmasına ve yeni kemik oluşumuna yol açar. Bu da etkilenen kemiğin büyümesine, deforme olmasına ve kırılmaya daha yatkın hale gelmesine neden olur.

Belirtiler ve bulgular:

Paget kemik hastalığının semptom ve bulguları kemik tutulumunun yeri ve kapsamına bağlıdır. Bazı ortak özellikler şunlardır:

 1. Kemik ağrısı:
  Kalıcı kemik ağrısı Paget hastalığının yaygın bir belirtisidir. Ağrı lokalizedir ve hareket veya yorucu aktivite ile şiddetlenebilir.
 2. Kemik deformasyonu:
  Etkilenen kemikler, uzun kemiklerin eğriliği, kafatasının genişlemesi ve eklemlerin kalınlaşması veya genişlemesi gibi deformitelere yol açabilecek yapısal değişikliklere uğrar.
 3. Kırılma:
  Zayıf kemikler kırılmaya daha yatkındır, ancak minimal travma veya stres bile kırıklara neden olabilir.
 4. Büyümüş kemik:
  Etkilenen kemikler genişlemiş görünebilir, bu da kemik boyutunun artmasına ve bazı durumlarda ciddi deformiteye neden olur.
 5. Eklem sertliği:
  Paget hastalığı etkilenen eklemlerde sertliğe ve sınırlı harekete neden olabilir.
 6. İşitme kaybı:
  Kafatası, özellikle de kulak çevresindeki kemikler etkilendiğinde işitme kaybı meydana gelebilir.
 7. Nörolojik semptomlar:
  Nadiren Paget hastalığı sinirleri sıkıştırarak karıncalanma, uyuşma, güçsüzlük ve hatta felç gibi semptomlara neden olabilir.

Teşhis:

Kemiğin Paget hastalığının teşhisi tıbbi öykü, fizik muayene, laboratuvar testleri ve görüntüleme çalışmalarının bir kombinasyonunu gerektirir. Aşağıdaki yaklaşımlar yaygın olarak kullanılmaktadır:

 1. Tıbbi öykü ve fizik muayene:
  Doktorlar semptomlar, tıbbi geçmiş ve ailede kemik hastalıkları öyküsü hakkında sorular sorar. Fizik muayenede kemik deformiteleri, hassasiyet ve diğer belirtiler tespit edilebilir.
 2. Kan testi:
  Aşağıdakiler gibi belirli kemik döngüsü belirteçlerini ölçmek için kan testleri yapılabilir: B. İdrarda alkalin fosfataz ve hidroksiprolin. Bu belirteçlerin yüksek seviyeleri kemik aktivitesinin arttığını gösterebilir.
 3. Görüntüleme testi:
  Röntgenler, kemik taramaları veya diğer görüntüleme testleri Paget hastalığı ile ilişkili karakteristik kemik değişikliklerini tanımlamaya yardımcı olabilir. Röntgenler genişlemiş kemik, artmış kemik yoğunluğu alanları (skleroz) ve artmış kemik erimesi alanları gösterebilir.
 4. Biyopsi:
  Bazı durumlarda tanıyı doğrulamak için kemik biyopsisi yapılır. Küçük bir kemik dokusu örneği alınır ve kemik yapısındaki karakteristik değişiklikleri değerlendirmek için mikroskop altında incelenir.

Süreç:

Paget hastalığının tedavisi semptomları kontrol etmeyi, kemik ağrısını azaltmayı, komplikasyonları önlemeyi ve genel kemik sağlığını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Tedavi seçenekleri şunları içerir:

 1. İlaç: Bifosfonatlar, kemik döngüsünü yavaşlatmak ve anormal yeniden şekillenme süreçlerini azaltmak için kullanılan ana ilaçlardır. Ağrıyı hafifletmeye, kemik deformitesini azaltmaya ve kemik yoğunluğunu iyileştirmeye yardımcı olur.
 2. Ağrı kesici: Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar (NSAID’ler) gibi reçetesiz satılan ağrı kesiciler kemik ağrısını tedavi etmek için kullanılabilir.
 3. Yardımcı ekipman: Bir kemik deformitesi veya kırığı sınırlı işlevle sonuçlanırsa, hareketliliği artırmak ve düşme riskini azaltmak için baston, diş teli ve yürüteç gibi yardımcı cihazların kullanılması önerilebilir.
 4. Fizyoterapi: Fizik tedavi eklem hareketliliğini, kas gücünü ve genel işlevi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu, bireyin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış egzersizler, esneme ve diğer terapötik teknikleri içerebilir.
 5. Ameliyat: Kemik deformitesinin belirgin ağrıya, nörolojik semptomlara veya işlev bozukluğuna neden olduğu ciddi vakalarda ameliyat düşünülebilir. Cerrahi prosedürler arasında kemik yeniden hizalama (osteotomiler), eklem replasmanları veya kırıkları stabilize etmek için prosedürler yer alabilir.
 6. İzleme ve Takip: Tedavi etkinliğini, hastalığın ilerlemesini ve tedavi planlarını ayarlama ihtiyacını değerlendirmek için periyodik kemik iliği izleme ve görüntüleme çalışmaları gerekli olabilir.

Ayırıcı tanı:

Kemiğin Paget hastalığına benzer semptomlara ve radyolojik bulgulara sahip başka birçok durum olabilir. Ayırıcı tanılar şunları içerir:

 1. Osteoporoz:
  Bu hastalık genel kemik kaybı ve kırık riskinde artış ile ilişkilidir ancak Paget hastalığında görülen karakteristik kemik hipertrofisi veya deformitesi görülmez.
 2. Artroz:
  Osteoartrit öncelikle kemikleri değil eklemleri etkiler, ancak Paget hastalığına benzer şekilde eklem ağrısı, sertlik ve deformiteye neden olabilir.
 3. Fibrodisplazi:
  Kemiğin fibröz dokusunun anormal gelişimi ile karakterize, kemik deformitesine neden olan nadir bir kemik hastalığıdır. Kemik değişiklikleri açısından Paget hastalığına benzese de, farklı histolojik özelliklere sahiptir.
 4. Hiperparatiroidizm:
  Paratiroid hormonunun (PTH) aşırı salgılanması kemik rezorpsiyonuna ve kemik deformasyonuna yol açabilir. Laboratuvar testleri ve PTH seviyelerinin değerlendirilmesi, hiperparatiroidizm ile Paget hastalığını birbirinden ayırmaya yardımcı olur.
 5. Metastatik kemik hastalığı:
  Kanser kemiklere yayılmışsa kemik ağrısına, kırıklara ve diğer iskelet anormalliklerine neden olabilir. Görüntüleme testleri ve kapsamlı bir tıbbi değerlendirme bu durumun Paget hastalığından ayırt edilmesine yardımcı olabilir.

Paget hastalığı ve kemikle ilgili diğer bozuklukların doğru teşhisi ve uygun tedavisi için bir doktora danışmak önemlidir.