Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

Opoklonus

Opoklonus, sakkad olarak bilinen istemsiz, hızlı ve kaotik göz hareketleriyle karakterize nörolojik bir durumdur. Bu göz hareketleri çok yönlüdür ve tipik olarak bir düzen olmadan gerçekleşir. Opoklonus diğer nörolojik semptomlarla ilişkili olabilir ve “opsoklonus-miyoklonus sendromu” (OMS) adı verilen daha geniş bir sendromun parçası olabilir.

Opoklonus

Opsoklonus-miyoklonus sendromu sadece kaotik göz hareketlerini (opsoklonus) değil aynı zamanda kas sarsıntılarını veya spazmlarını (miyoklonus) da içerir. Bu sendrom genellikle bağışıklık sisteminin altta yatan bir kansere yanıt olarak yanlışlıkla sinir sistemindeki normal hücrelere saldırdığı paraneoplastik nörolojik bozukluklar bağlamında görülür. Genellikle çocuklarda görülen bir kanser türü olan nöroblastom, yaygın olarak opsoklonus-miyoklonus sendromu ile ilişkilidir.

Opsoklonus ve opsoklonus-miyoklonus sendromunun kesin nedeni her zaman açık değildir ve viral enfeksiyonlar veya diğer otoimmün durumlarla da ilişkili olabilir.

Opsoklonus belirtileri arasında dengesiz yürüyüş, koordinasyon güçlüğü ve davranış değişiklikleri yer alabilir. Bu durumun yönetimi zor olabilir ve tedavi, altta yatan nedenin ele alınmasını (ilişkili bir tümörün tedavisi gibi) ve bağışıklık tepkisini modüle etmek için immünosupresif tedavilerin kullanılmasını içerebilir.

Opoklonustan şüpheleniyorsanız veya anormal göz hareketleri veya nörolojik semptomlarla ilgili endişeleriniz varsa, kapsamlı bir değerlendirme ve uygun yönetim için bir sağlık uzmanına danışmanız çok önemlidir.