Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

Dürtü kontrol bozuklukları

Dürtü kontrol bozuklukları (ICD’ler), kendine veya başkalarına zarar veren bir eylemi gerçekleştirme dürtüsüne, güdüsüne veya cazibesine direnmede zorluklarla karakterize bir grup psikiyatrik bozukluğu ifade eder. Bu bozukluklar hem Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nda (DSM-5) hem de Uluslararası Hastalık Sınıflandırması’nda (ICD-10) tanınmaktadır.

Dürtü kontrol bozukluklarının temel özellikleri şunlardır

  1. Dürtüsellik: ICD’li bireyler genellikle dürtüsel davranışlarla mücadele eder, potansiyel sonuçları düşünmeden dürtülerine göre hareket ederler. Bu dürtüsellik, yaşamın çeşitli alanlarında önemli sıkıntılara ve bozulmalara yol açabilir.
  2. Tekrarlayıcı, Kompulsif Davranışlar: Dürtü kontrol bozuklukları ile ilişkili sorunlu davranışlar tipik olarak tekrarlayıcıdır ve birey için önemli bir sıkıntı kaynağı haline gelebilir. Olumsuz sonuçlara rağmen, kişi davranışı kontrol etmeyi veya durdurmayı zor bulabilir.
  3. Kendine veya Başkalarına Zarar Verme: ICD’lerdeki dürtüsel eylemler bireye veya başkalarına zarar verebilir. Bu zarar fiziksel, duygusal veya sosyal olabilir ve genellikle kişisel ilişkilerde ve mesleki işlevsellikte zorluklara yol açar.
  4. İçgörü Eksikliği: Dürtü kontrol bozukluğu olan bireyler, davranışlarının doğası ve etkisi hakkında sınırlı içgörüye sahip olabilirler. Olumsuz sonuçları fark etmekte zorlanabilirler ve eylemlerini en aza indirebilir veya rasyonalize edebilirler.

Her biri farklı dürtüsel davranışlarla karakterize edilen çeşitli spesifik dürtü kontrol bozuklukları tanınmaktadır.

Bazı örnekler şunlardır

  1. Aralıklı Patlayıcı Bozukluk (IED): Provokasyonla orantısız olan tekrarlayan sözlü veya fiziksel saldırganlık patlamalarını içerir.
  2. Kleptomani: Kişisel kullanım için veya parasal değeri için gerekli olmayan eşyaları çalma dürtülerine karşı koymada tekrarlayan başarısızlığı içerir.
  3. Piromani: Birden fazla kez kasıtlı ve amaçlı olarak yangın çıkarmayı içerir.
  4. Trikotillomani (Saç Çekme Bozukluğu): Kişinin kendi saçını tekrar tekrar çekmesini içerir ve saç dökülmesine neden olur.
  5. Ekskoriasyon (Deri Yolma) Bozukluğu: Tekrarlayan deri yolmalarını içerir ve deri lezyonlarına yol açar.

Dürtü kontrol bozukluklarının kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak genetik, biyolojik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu katkıda bulunabilir. Tedavi, spesifik bozukluğa ve ciddiyetine bağlı olarak genellikle psikoterapi, davranışsal müdahaleler ve bazen ilaçların bir kombinasyonunu içerir.

Dürtü kontrol bozukluğu semptomları yaşayan bireylerin, kapsamlı bir değerlendirme yapabilecek ve uygun bir tedavi planı geliştirebilecek psikologlar veya psikiyatristler gibi ruh sağlığı uzmanlarından profesyonel yardım almaları önemlidir.