Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

Torakostomi

Torakostomi

Torakostomi, akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki boşluk olan plevral boşluğa bir tüp yerleştirilmesini içeren tıbbi bir prosedürdür. Bu prosedür, plevral boşluktaki sıvı, kan veya havayı boşaltmak, basıncı azaltmak ve solunumu iyileştirmek için yapılır.

Torakostomi

Endikasyonlar

  1. Plevral Efüzyon: Torakostomi, enfeksiyon, kalp yetmezliği veya malignite gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak biriken sıvıyı (plevral efüzyon) boşaltmak için kullanılabilir.
  2. Pnömotoraks: Plevral boşlukta hava bulunması ile karakterize bir durum olan ve akciğerin çökmesine yol açabilen pnömotoraksı ele almak için de kullanılır.
  3. Ampiyem: Plevral boşlukta enfekte sıvı birikimi olan ampiyem vakalarında, drenaj için torakostomi kullanılabilir.

Prosedür

  1. Hasta Pozisyonu: Hasta tipik olarak etkilenen taraf yukarıda olacak şekilde oturur veya yan yatar.
  2. Anestezi: Tüpün yerleştirileceği bölgedeki cildi ve alttaki dokuları uyuşturmak için genellikle lokal anestezi uygulanır.
  3. Tüpün Yerleştirilmesi: Göğüs duvarında küçük bir kesi yapılır ve kesiden plevral boşluğa bir drenaj tüpü (göğüs tüpü) yerleştirilir. Tüp daha sonra bir drenaj sistemine bağlanır.
  4. Drenaj: Tüp, plevral boşluktan fazla sıvı, hava veya kanın alınmasını sağlayarak akciğerin genişlemesini teşvik eder ve basıncı azaltır.
  5. İzleme: Drenaj sistemi izlenir ve sağlık hizmeti sağlayıcıları altta yatan nedenin teşhisine yardımcı olmak için sıvı özelliklerini değerlendirebilir.

İşlem Sonrası Bakım

İşlemden sonra hastalar solunum durumlarındaki gelişmeler açısından izlenir. Göğüs tüpü, altta yatan sorun çözülene ve drenaj azalana kadar belirli bir süre boyunca yerinde bırakılabilir. Drenaj önemli ölçüde azaldığında tüp çıkarılır ve insizyon kapatılır.

Torakostomi, plevral boşluğu etkileyen durumları ele almak için çeşitli tıbbi durumlarda kullanılan yaygın ve etkili bir prosedürdür. Tipik olarak bir hastanede veya klinik ortamda eğitimli sağlık uzmanları tarafından gerçekleştirilir.