Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

Tendon refleksleri

Germe refleksleri veya miyotasik refleksler olarak da bilinen derin tendon refleksleri (DTR’ler), kas gerilmesine yanıt olarak istemsiz kas kasılmalarıdır. Bu refleksler duruşun, dengenin ve koordineli hareketin korunması için önemlidir. Sağlık uzmanları bu refleksleri değerlendirmek için DTR ölçeğini kullanır, bu da nörolojik durumların teşhis edilmesine ve hastanın nörolojik durumunun izlenmesine yardımcı olur. DTR ölçeği refleks yanıtını ölçer ve genellikle 0-4 veya 5 arasında sayısal bir derecelendirme sistemi içerir; burada her ölçek farklı bir refleks aktivitesi seviyesini gösterir. Aşağıda DTR ölçeğinin ayrıntılı bir açıklaması yer almaktadır:

0 – Eksik: Bu derecelendirme refleks yanıtı olmadığını gösterir. Tendon gerildiğinde, kasın kasılması görülemez veya hissedilemez. Refleks eksikliği sinir hasarına, omurilik yaralanmasına veya diğer nörolojik bozukluklara işaret edebilir.
1 – Bozulmuş: Bu derecelendirmede refleks yanıtı mevcuttur ancak normal kabul edilene kıyasla bozulmuş durumdadır. Kas kasılması genellikle zayıftır ve elde edilmesi zor olabilir. Zayıflamış refleksler periferik sinir hasarının veya bazı nörolojik hastalıkların belirtisi olabilir. 2 – Normal: 2 puan normal refleks yanıtı anlamına gelir. Tendon gerildiğinde tipik bir orta derecede kas kasılması meydana gelir. Bu, sağlıklı bir insandan beklenen tepkidir.
3 – Artmış: Bu derecelendirmede refleks yanıtı abartılı veya şiddetlidir. Tendon gerildiğinde, kas kasılması normalden daha güçlü ve abartılıdır. Artan refleksler, üst motor nöron hasarı gibi belirli nörolojik durumlara işaret edebilir.
4 – Hiperaktif: 4 puan büyük ölçüde abartılmış refleks yanıtı anlamına gelir. Kas kasılması çok güçlüdür ve genellikle komşu kaslara yayılır. Hiperaktif refleksler ayrıca üst motor nöron hasarı, omurilik yaralanması veya bazı nörolojik bozuklukların bir işareti olabilir.
5 – Klonus: Bazı durumlarda ölçeğe 5 derecesi eklenir. Klonus, bir tendon gerildiğinde ortaya çıkan ritmik, tekrarlayan kas kasılması ve gevşemesidir. Genellikle ayak bileği refleksinde (Aşil refleksi) görülür ve sıklıkla ciddi üst motor nöron hasarı ile ilişkilidir.

Klinik muayene sırasında, sağlık hizmeti sağlayıcısı belirli kas gruplarındaki bu refleksleri uyarmak için bir refleks çekici veya diğer uygun araçları kullanır. Yanıt daha sonra DTR ölçeğinde değerlendirilir. DTR’lerin değerlendirilmesi nörolojik muayenenin ayrılmaz bir parçasıdır ve reflekslerdeki değişiklikler omurilik yaralanmaları, periferik sinir sistemi bozuklukları ve nörolojik hastalıklar gibi sinir sistemini etkileyen durumlar için değerli tanısal bilgiler sağlayabilir.

Bir hastanın nörolojik sağlığının kapsamlı bir değerlendirmesini sağlamak için reflekslerin her zaman diğer klinik değerlendirmeler ve tanısal testlerle birlikte yapılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Buna ek olarak, reflekslerin yorumlanmasında hastanın yaşı, bireysel farklılıklar ve klinik bağlam dikkate alınmalıdır.